Viktoria Korpan • 1. september 2003 kell 9:29

Kohus mõistis ametiseisundi kuritarvitamises süüdistatud Pantshenko ja Sheri õigeks

Tallinna Linnakohus mõistis ametiseisundi kuritarvitamises süüdistatud Galina Pantshenko ning ametialases lohakuses süüdistatud Leivi Sheri õigeks.

Kohus, hinnanud kogumis tõendeid ja kuulanud üle tunnistajad, jõudis järeldusele, et Pantshenko ja Sheri tegevuses puudub kuriteokoosseis ja nad tuleb neile inkrimineeritud kuritegudes õigeks mõista, teatas Tallinna Linnakohus pressiteates.

Kohus nõustus kohtualuste väitega, et neil ei olnud põhjust kahelda projektidele raha eraldamise otstarbekust hinnanud komisjonide töös, kuna nendesse kuulusid oma ala spetsialistid. Kohus, kuulanud üle vastavad isikud, veendus, et vaieldamatult on tegemist oma valdkondade spetsialistidega.

Nagu nähtub üle kuulatud Tallinna Turvalisus- ja Integratsiooniameti (TTIA) töötajate ütlustest, oli kontroll juhtkonna poolt olemas: juhtkond kontrollis projektidokumentatsioone ning valmistas projekte komisjonidele esitamiseks.

Süüdistuse kohaselt jäid tegemata projektide majanduslikud analüüsid ja puudus järelevalve nende rahastamise üle. Kohus ei nõustunud sellega, arvestades, et amet jõudis tegutseda alla aasta, osade rahastatud projektide puhul ei olnud kontrolli ajaks saabunud isegi vahearuannete esitamise tähtaeg.

Motiveeritud kohtuotsus avaldatakse 19. septembril.

Hetkel kuum