23. oktoober 2003 kell 22:00

Autokaubamajade teke Eestis vähetõenäoline

Autotootjad võivad riigiti valida ainuõigusliku (eksklusiivse) turustamise, mille puhul igale tootja poolt heakskiidetud edasimüüjale kinnistatakse müügiterritoorium ja tal on vabadus müüa autod edasi ettevõtetele, kes ei ole tootja poolt kehtestatud võrgustiku liikmed (näiteks kaubamajad). Samuti võivad nad valida selektiivse turustamise, mille puhul valitakse edasimüüjad samuti teatud kriteeriumite kogumi alusel, kuid neile ei kinnistata müügiterritooriumi ning neil ei ole lubatud tarnida sõidukeid edasimüümiseks teistele ettevõtetele. Teisisõnu: nad peavad müüma lõpptarbijale. Ühes turupiirkonnas ei tohi neid süsteeme kombineerida.

Kõik meil müüdavate automarkide (v.a Suzuki) tootjad on valinud Eestis viimase variandi. Nad on välja töötanud põhjalikud kvalitatiivsed kriteeriumid, millele siinsed müügisalongid peavad vastama. Nende täitmine diileri poolt on aluseks müügilepingu jätkamisele või uute lepingute sõlmimisele. Kuigi ühes salongis võib müüa eri marki autosid, määratlevad tingimused igale neist minimaalse ekspositsioonipinna, atribuutika, kujunduse, personali väljaõppe jne. Eri marki sõidukite ekspositsioonipinnad peavad olema selgelt eristatavad ja täita tuleb kõikide müüdavate automarkide tootjate poolt esitatud nõudmisi. Nõutavad investeeringud uutel tulijatel ühe automargi turustamisloa saamiseks ulatuvad nii või teisiti vähemalt summadeni, mis on teinud praegu tegutsevad margiesindajad. Seega pole tõenäoline, et meie väiksust arvestades on majanduslikult mõttekas välja ehitada hiiglaslikku autokaubamaja, kus oleks võimalik kõiki neid nõudmisi täita. Valikulise turustussüsteemi rakendudes avaneb Eesti turg ka volitatud diileritele teistest ELi riikidest, kuid kuni 30. septembrini 2005 ei tohi nad siin autosalonge avada.

Seega seni, kui end autokaubamajana reklaamiv Premium Motors ei ole suutnud sõlmida tootjaga ülalkirjeldatud lepinguid, võivad nad kaubelda üksnes kasutatud autodega, mida nad ka põhiosas teevad. Margireklaam, eksponeerimine ja uute autode müük on aga vastuolus Eestis kehtiva grupierandi määrusega, olles seega ebaseaduslik. Kuna nad ei saa kasutada ametlikke tarnekanaleid, ei saa olla kindel nende autode vastavuses meie turunõuetele ja pole tagatud garantiikohustus.

Autor: Jaak Uudla

Hetkel kuum