Eda-Liis Kann • 27. oktoober 2003 kell 22:00

Kümmekond peokorraldajat on spetsialiseerunud

ES Turu-uuringu poolt suurettevõtete turundusjuhtide seas läbi viidud küsitlusest selgus, et ettevõtjad teavad üritusturundusteenuse pakkujaid küll nimepidi, kuid ei tea nende tegemistest eriti midagi. Äripäev annab ülevaate üritusturundusfirmade tegevusest.

Käibelt ja töömahult absoluutne turuliider ning tema kujundab paljuski ka turu arengut. Liidripositsiooni taga on koostöö rahvusvaheliste turunduskommunikatsioonikontsernidega ning integreeritud turunduskommunikatsioonilahenduste pakkumine. Suudab pakkuda ka piireületavaid ehk rahvusvahelisi lahendusi.

Suure osa käibest annavad reklaamüritused ja sponsorlus, mille käibed pole võrreldavad kliendiürituse korraldamisega. Tihti on nende korraldatud üritused seotud suuremate reklaamikampaaniatega, uue toote/kaubamärgi lansseerimisega jne.

Pisut lühemat aega tegutsenud firmadest on hetkel kindlasti tugevaim ProMaMa, mille tuntusele on kaasa aidanud teletähest agentuuri liider Mart Mardisalu. ProMaMa omanikeringi kuuluvad lisaks Mardisalule veel ka PR-firma KPMS ja reklaamiagentuur Tank. Nende kaudu tuleb ka enamik töid. ProMaMa on märgi maha jätnud uute ja huvitavate lahenduste leidmisega ja nende eduka täitmisega.

Teamart annab suure eelise pikemaajaline kogemus ? meeskonna ürituskorralduslik taust ulatub juba ligi 10 aasta taha. Tugevamateks külgedeks on loovus, integreeritud lahendused ning pühendumine kliendile ? vähem kliente, aga 100% tähelepanu. Samuti on korraldamine orienteeritud pikaajalistele kliendisuhetele.

Kui BDG otsustab kontserttegevuse Eestis lõpetada, siis ehk suunab oma potentsiaali rohkem üritusturunduse valdkonda. Samas tuleb nentida, et nende potentsiaal kontserdikorraldajana on tugevam ja see pole veel kaugeltki ammendunud. Kui mitte enne, siis uue Sakala valmimisega süttib kindlasti uuesti.

Näitlejatöö taustaga omanikeringist tingituna on Valge Maja parimad show-tootjad.

Kõigutamatu Soome suunal (tänu teadlikule tööle selles suunas ja omanike taustale).

Head visuaalsed lahendused. PNG on märgi maha jätnud huvitavate suurprojektide korraldamisega. Samas pole nende väiksematest kliendiürituste kampaaniatest midagi kuulda.

On üsna jõuliselt uue tegijana turule tulnud muusikali kaudu. Samuti seotud reklaamifirmaga Guvatrak.

orienteeritud väiksematele seltskondadele ja n-ö oma inimeste pidudele. Parim tantsu ja tralli tootja.

Head audio-visuaalsed lahendused, julged ära kasutama uut meediat.

Uus tegija. Head tehnilised lahendused, korrektne teenindus. Samas hea turundustaustaga tegijate poolt liiga tagasihoidlik loovus.

Rena Kaup, AS Stora Enso Mets

Stora Enso Mets saab üritusturundusfirmadelt aastas üle saja pakkumise, kusjuures enamik on neist väga kahtlased.

Ometi oleme just nende pakkumiste seast leidnud endale ürituse korraldamiseks partneri. Lisaks saadetavatele pakkumistele oleme otsinud lisainfot pidude korraldajate kohta ka internetist.

See, kas vajame ürituste korraldamiseks täisteenust või mitte, sõltub eelkõige ürituse suurusest ja ka rahalistest võimalustest. Täisteenuse asemel on tihti palju kasulikum osa teenuseid sisse osta. Seega alati teeme selgeks ka need ülesanded, millega saame ise hakkama ja mis tuleb tellida väljastpoolt maja.

Väiksemate ürituste (kliendipäevad, metsaomanikupäevad, esitluspäevad) korraldamisega tegeleme ise. See on ettevõtmine, mis aitab tihendada kontakte võtmeisikutega. Üks lähenemine on nn sihtgrupi juurde minek.

Loome isiklikud kontaktid ning näitame klientidele, et neid on meeles peetud. Siin on tähtis ka meelelahutuslik osa, mis aitab paremini inimlikku sidet luua.

Suuremate ürituste (suvepäevad, jõulupeod) puhul on määrava tähtsusega põnev stsenaarium, kus on sees mitmesuguseid alalõike. Stsenaariumi professionaalseks elluviimiseks oleme võtnud täisteenust vastavatelt firmadelt.

Stora Enso eelistab edaspidi kasutada täisteenust, sest selle puhul tegeleb peokorraldaja ise kõigega ? kutsetest kuni koristuseni ? ning meie firma töötajad saavad teha oma põhitööd.

Hetkel kuum