AS Milestone nõuab Kalevile uue nõukogu ja juhataja valimist

AS Milestone juht Priit Kotkas esitas ASile Kalev taotluse kutsuda kokku erakorraline aktsionäride koosolek, päevakorraga valida uus nõukogu.

ASile Milestone kuulub 23,24% Kalevi aktsiakapitalist.

ASi Milestone taotluses öeldakse, et Tallinna Linnakohtu 31.10.2003 otsuse kohaselt omandas Kalevi juhataja Oliver Kruuda 08.11.2000 Kalevis valitseva mõju ega ole tänaseni täitnud sellega kaasnenud ülevõtmispakkumise tegemise kohustust. Sellest tulenevalt ei tohi ega tohtinud Kalevi juhataja ja temaga kooskõlastatult tegutsevad isikud teostada alates 08.11.200 Kalevis hääleõigust ning nimetatud hääled tuleb pärast 08.11 2000 toimunud üldkoosolekutest osa võtnud aktsionäride häältest maha arvata.

Eeltoodust tulenevalt puuduvad Kalevil juhtorganid ? kuna nõukogu liikmed Kristel Soll ja Ülo Suurkask valiti kvoorumita üldkoosolekute poolt, on Kalevi nõukogul üks liige ? 01.12 1999 erakorralise üldkoosoleku poolt valitud Heino Priimägi. Äriseadustiku ja Kalevi põhikirja kohaselt ei või nõukogul olla vähem kui 3 liiget. Kuna Kalevi nõukogu ei vasta seaduses ja põhikirjas sätestatud nõuetele, ei saanud nõukogu pikendada 14.03.2003 juhataja volitusi ning juhataja volitused on lõppenud alates 15.03.2003.

Kokkuvõttes puudub käesoleval hetkel Kalevil nii juhatus kui nõukogu, öeldakse ASi Milestone taotluses.

Eeltoodust tulenevalt ja tuginedes Äriseadustikule, palub Kotkas kokku kutsuda Kalevi erakorralise koosoleku 27. novembril sel aastal kell 13.00 aadressil Tallinn Pärnu mnt 139/Kohila 2a, Kalevi muuseumi ruumides, alljärgneva päevakorraga: nõukogu liikmete tagasikutsumine ja nõukogu liikmete valimine.

Hetkel kuum