ÄP fototoimetus • 11. november 2003 kell 22:00

Hea sisekliima ehitustehniliste vahenditega

Siseõhu kvaliteet on inimesele olulisem kui välisõhu oma, sest valdava osa ööpäevast viibivad inimesed siseruumides. Halb sisekliima mõjutab oluliselt ruumis viibivate inimeste enesetunnet, tervist ja töövõimet ning võib põhjustada haigestumisi.

Siseruumide õhu kvaliteedi määrab ruumis valitsevate tingimuste kogum. Hea sisekliima eelduseks on tänapäeva nõuetele vastav ruumiõhu temperatuur, veeauru ja süsihappegaasi sisaldus. Sisekliimale avaldavad mõju nii hoone tarindid kui ka tehnosüsteemid, pinnamaterjalidest eralduv tolm ja niiskus, soojusolukorda määravad tegurid, õhu kvaliteeti ja puhtust reguleerivad seadmed.

Hea sisekliima on võimalik saavutada ehitustehniliste vahenditega. Ehitusprojekteerimise ja sanitaartehnika võimaluste kasutamisest parema hooneõhu saavutamiseks saab ülevaate seminaril.

Autor: ÄP

Hetkel kuum