Ülo Toomsalu • 18. november 2003 kell 6:44

Pärnu PM: Pärnu kavandab kuni kümnekorruseliseid tornelamuid

Neljapäeval hakkab Pärnu linnavolikogu arutama võimalikku kümnekordsete tornelamute ehitamist Mai tänava merepoolsesse äärde Papiniidu ja Raja tänava vahele.

Mai 59a ja Mai 63 kinnistu detailplaneeringu lähteülesande uues redaktsioonis, mille linnavalitsus volikogule kinnitamiseks saatis, on ettepanek muuta seni väikeelamutele mõeldud 9,8 hektari suurune maa-ala põhiliselt korruselamute rajooniks, kirjutab Pärnu Postimees.

Detailplaneeringu muudatuse algataja on Pärnu linn, algatamise ettepanekute tegijaiks AS Savi ja OÜ Maleko Kinnisvara.

Uue lähteülesande kohaselt lubatakse Mai tänava äärsete hoonete maksimaalseks kõrguseks kümme korrust ehk nende kõrgus võiks olla 32 meetrit maapinnast.

Ehitatavate hoonete fassaadi viimistlusena ei taha linn näha imiteerivaid materjale, plekki ega plasti.

Linnaarhitekt Ülar Saar ütles, et põhjalikumalt on kavandatavast korterelamute rajoonist veel vara rääkida, sest enne kui projekteerimisele asuda, peab see kava saama volikogult heakskiidu.

Saar selgitas, et arhitektuurilisest seisukohast sobiks Mai tänava viiekorruseliste elamute kivimüüri vahelduseks küll kuni kümnekorruselised tornelamud. Kõrgemad majad sobiksid just Mai tänava äärde ning mere suunas peaks uute elamute kõrgus astmeliselt alanema.

Hetkel kuum