Liis Kängsepp • 10. detsember 2003 kell 10:48

Rahandusministeerium: tax-free kadumine ei vähenda mereturistide arvu

Maksuvaba kaubanduse kadumine ei vähenda mereturistide arvu, kuna liitumisel ELga võivad turistid kaasa võtta senisest rohkem alkoholi ja tubakatooteid.

Majandus ja Kommunikatsiooniministeerium palus Rahandusministeeriumilt hinnangut, kas tax-free kaubanduse kadumine laevadelt on piisavaks põhjuseks meie reisilaevandusele riigiabi maksmiseks. Rahandusministeeriumi hinnangul ei vähenda laevadelt maksuvaba kaubanduse kadumine mereturistide arvu, kuna Eesti liitumisel Euroopa Liiduga võivad turistid kaasa võtta senisest oluliselt suurema koguse alkoholi ja tubakatooteid. Võrrelduna näiteks Soome ja Rootsiga jääb alkoholi ja tubakatoodete hinnatase ka peale liitumist EL-ga Eestis oluliselt soodsamaks.

Minister Meelis Atoneni sõnul on enne lõpliku otsuse langetamist, kas Eesti reisilaevandusele maksta riigiabi või mitte, vajalik teha veel lisaarvutusi. ?Majandusanalüüsi koostamisel peame lähenema teemale palju laiemalt ning arvestama ka naaberriikide üldist maksutaset ja tööjõukulude võrdlust. Need arvutused peavad näitama, kas meie laevafirmad on naabermaadega võrreldes viletsamas olukorras. Vastavalt sellele tulemusele otsustame ka riigiabi andmise. Loodan, et spetsialistid Rahandusministeeriumist jõuavad analüüsiga valmis lähinädalatel,? ütles Atonen.

Eesti liitumisel Euroopa Liiduga järgmise aasta 1. maist hakkavad meil kehtima EL reeglid, millega on täpselt sätestatud riigiabi andmise kord. Liidu õigusaktid lubavad riigiabi anda Euroopa reederitele, et luua võrdsed tingimused kolmandate riikide laevafirmadega konkureerimiseks. Riigiabi võib seisneda näiteks laevafirmale maksusoodustuste andmises või koolitustoetuse maksmisel. Otsuse riigiabi lubamise kohta langetab liikmesriigi ettepaneku alusel Euroopa Komisjon.

Hetkel kuum