Õiguskantsler: ministrid ei tohi nõukogus töötamise eest tasu saada

16. jaanuar 2004, 12:03

Õiguskantsler saatis peaministrile kirja, milles teatas, et ministrid ei tohi nõukogus töötamise eest tasu saada.

Saadetud kirjas nentis õiguskantsler Allar Jõks, et tulenevalt põhiseadusest ja seadustest ei tohi valitsusliige töötada ühelgi teisel ametikohal, v.a teaduslik ja pedagoogiline töö.

?Olen seisukohal, et Vabariigi Valitsuse liige võib olla riigi esindajaks mittetulundusühingu juhtorganis ja sihtasutuse nõukogus ning avalik-õigusliku juriidilise isiku nõukogus. Tasu saamine on aga Vabariigi Valitsuse seaduses sätestatust tulenevalt välistatud, ? tõdes Allar Jõks. ?Nimetatud piirangu eesmärgiks on vältida huvide konflikti ja korruptsiooniohu tekkimist ning tagada ministri sõltumatus?.

Õiguskantsleri hinnangul võib minister kuuluda sihtasutuse juhtorganisse, kui selle ainuasutajaks on riik või kui on tegemist sihtasutusega, mille üheks asutajaks mitmest on riik ning teisteks asutajateks näiteks kohalik omavalitsus või muud avalik-õiguslikud juriidilised isikud ning nimetatud sihtasutus täidab avalik-õiguslikke ülesandeid.

Allar Jõks leidis, et kui riik realiseerib oma huve eriseaduste kaudu, millega määratletakse riigi esindajad eraõigusliku või avalik-õigusliku juriidilise isiku juhtorganis ning reguleeritakse juhtorgani liikmete töö tasustamist, siis peaksid nende seaduste sätted olema õigusselged, ühemõttelised ja tagama põhiseaduse ning Vabariigi Valitsuse seaduses (VVS) sätestatud nõuete täitmise. ?VVS on konstitutsiooniline seadus, mis on kõrgema juriidilise jõuga kui vastavat liiki eraõiguslike või avalik-õiguslike isikute tegevust reguleerivad seadused,? nentis õiguskantsler.

Peaminister Juhan Parts palus eelmisel nädalal õiguskantsleri seisukohta küsimuses, kas valitsusliige võib kuuluda mittetulundusühingu, sihtasutuse, avalik-õigusliku isiku või muu mittetulundusliku organisatsiooni juhtorganisse ning juhul kui selline kuulumine on lubatud, siis kas minister võib saada selle eest tasu muuhulgas ka siis, kui seadus või mõni seaduse alusel antud õigusakt seda ette näeb.

Äripäev https://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
10. November 2009, 00:00
Otsi:

Ava täpsem otsing