Ülo Toomsalu • 2. veebruar 2004 kell 6:00

EPL: Minister Vaher asub advokatuuri ohjama

Järgmisel aastal jõustuv riigi õigusabi seadus kohustab kõiki advokaate iga viie aasta järel oma professionaalsust tõestama.

Justiitsminister Ken-Marti Vaher kinnitas, et advokatuuri kui avalik-õigusliku isiku üle on kavas rangem kontroll kehtestada, kirjutas Eesti Päevaleht. ?Esimest korda allutatakse advokatuuri liikmed regulaarsele atesteerimisele ja hindamisele,? ütles minister.

Advokaatidel tuleb oma õigusalaseid teadmisi ja isikuomadusi näidata hindamisvestlusel kutsesobivuskomisjonile. Nii selles komisjonis kui ka advokatuuri aukohtus suureneb tunduvalt advokatuuriväliste inimeste osakaal. Viimases jäävad advokaadid vähemusse. Eelnõu seletuskirja järgi aitab see ?parandada advokatuuri mainet avalikkuse silmis? ja välistada süüdistusi äärmise suletuse ja ringkaitse kohta.

Vandeadvokaat Aivar Pilve väitel suutis aukohus varem ja suudab ka edaspidi adekvaatselt kõigile juhtumitele reageerida. Ta märkis, et aukohtu osa võimendas ajakirjandus vääralt Lutheri juhtumi (vandeadvokaat Viktor Kaasiku võimalik kutse-eetika rikkumine seoses perekond Lutheri esindamisega ? toim) puhul, kus menetlusreeglid ei lubanud asjaga tegeleda enne, kui Luther ise avalduse esitas.

Pilve sõnul ei saa kuidagi nõustuda väidetega, nagu oleks advokatuur kinnine tsunft. Advokaatide arv on tema sõnul Eestis kümne aastaga kahekordistunud. Uus eelnõu lubab õigusbüroo juristidel erandkorras ja lihtsustatult saada advokatuuri liikmeks ja vandeadvokaadi vanemabiks, kui nad eksami sooritavad.

Valitsus kiitis õigusabiseaduse heaks eelmisel nädalal.

Hetkel kuum