Peeter Raidla • 3. veebruar 2004 kell 14:17

Tooteohutuse tagamiseks moodustatakse turujärelevalve nõukogu

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium moodustab turujärelevalve nõukogu, et aidata kaasa eri riigiasutuste koostööle tooteohutuse tagamisel.

Loodava turujärelevalve nõukogu liikmeteks on Tehnilise Järelevalve Inspektsiooni, Tarbijakaitseameti, Sideameti, Veeteedeameti, Maksu- ja Tolliameti, Tervisekaitse Inspektsiooni, Ravimiameti, Tööinspektsiooni, Rahandusministeeriumi, Sotsiaalministeeriumi ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindajad. Nimetatud asutuste ja nõukogu tegevusvaldkonnaks on toodete ohutusalane järelvalve enamikes tootegruppides, mille ohutusnõuded on kehtestatud Euroopa Liidu tasandil ja mis on üle võetud Eesti õigusaktidesse.

Vähemalt kaks korda aastas koguneva turujärelevalve nõukogu liikmed näevad olulise kasutegurina muuhulgas võimalust kooskõlastada erinevate inspektsioonide ja ametite iga-aastaseid eelarvetaotlusi, et saavutada efektiivsemat rahakasutust. Samuti on kavas koordineerida toodete ohutuse testimiseks läbiviidavaid katseid. Ühtlasi annab loodav nõukogu parema võimaluse ühisteks koolitusteks, erialase info vahetamiseks ning koostööks teiste liikmesriikidega.

Nõukogu eilsel avakoosolekul tutvustati Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi tellimusel koostöös Tehnilise Järelevalve Inspektsiooniga valminud veebipõhist infosüsteemi tooteohutuse alase järelvalve korraldamiseks. Tegemist on programmiga, mis võimaldab järelvalvet teostaval ametnikul internetikeskkonnas pääseda ligi kõigile tööks vajalikele andmebaasidele ning saada infot konkreetse ettevõtja või toote kohta. Algselt Tehnilise Järelvalve Inspektsioonile loodud programm võiks kujuneda kõigi järelvalveasutuste poolt ühiselt kasutatavaks töökeskkonnaks

Turujärelevalve nõukogu loomise idee sai alguse Phare projekti raames valminud dokumendist ?Turujärelevalve strateegia?, milles analüüsiti Eesti vastavate asutuste tööd ning ühe järeldusena soovitati sellise koostöökoja moodustamist.

Hetkel kuum