6. veebruar 2004 kell 9:56

Koduextras teenib meesmüüja sama tööd tegevast naismüüjast rohkem

Koduextra poodidekett otsib Hyppelaua töövahendusportaali kaudu müüjaid, kusjuures meesmüüjale pakutakse sama töö eest suuremat palka kui naismüüjale.

Otsitava meesmüüja tööülesanneteks on kaupade vastuvõtmine, koguseline ja kvaliteediline kontroll, kaupade markeerimine ja väljapanek müügisaalis ning ostjate nõustamine. Kuulutuses pakutav netokuupalk meesmüüjale selle töö eest on 3500-4000 krooni.

Otsitava naismüüja tööülesanded on täpselt samad, mis mehel. Lisaks peab naine erinevalt mehest töötama ka kassas. Koduextra pakutav netokuupalk naisele on 3000-3500 krooni ehk 500 krooni vähem kui meeskolleegil.

Riigikogus on menetlemisel soolise võrdõiguslikkuse seadus, mis keelustab ühest soost töötajale ebasoodsamad töö tasustamise või muud tingimused kui sama või sellega võrdväärset tööd tegevale teisest soost töötajale.

Hetkel kuum