Peeter Stamberg • 11. märts 2004 kell 7:10

Milestone loobus hagist Kalevi vastu

AS Milestone loobus hagist AS-i Kalev ja OÜ Raldon vastu, teatas Kalev Tallinna börsile.

Tallinna Linnakohus tegi hagist loobumist käsitleva määruse teatavaks eile.

Milestone esitas kahju tekitava tegevuse keelamist nõudva hagi linnakohtule möödunud aasta märtsis. Hagiavalduses taotles Kalevi aktsionär Milestone Kalevi 2003. aasta novembris sõlmitud Pärnu mnt 139 kinnistu mõttelise osa võlaõiguslikust müügilepingust tuleneva kahju tekitava tegevuse, s.o. müümise lõpetamist. Hageja väidete kohaselt tekitas Kalev kõnealuse tehinguga oma aktsionäridele kahju, müües mõttelise osa kinnistust väidetavalt üle 100 miljoni krooni alla selle tegeliku väärtuse. Samuti väitis hageja, et tehingu eesmärgiks on AS Kalev juhataja isiklike võlgade refinantseerimine.

Kalev leidis, et hageja väited kinnistu mõttelise osa müügist alla selle tegeliku väärtuse ei ole põhjendatud. Ka kohtumenetluse käigus tehtud ekspertarvamus näitas, et hageja väited vara võõrandamise kohta alla selle turuhinna on põhjendamatud. Samuti ei leidnud enne hageja-poolset hagist loobumist kinnitust see, millist hageja õigust või vabadust on Kalev kõnealuse tehinguga väidetavalt rikkunud.

Linakohtu eilse määrusega peab Milestone, kellele kuulub ligi 24% Kalevist, maksma kinni ka Kalevi ja Raldoni kohtukulud.

Hetkel kuum