Andres Kärssin • 17. märts 2004 kell 13:20

Sampo Varahaldus sulgeb Sampo USD Intressifondi

Sampo Varahalduse AS sulgeb Sampo USD Intressifondi, sest dollari intressimäärad on madalad.

Sampo Varahalduse teatel on fondi sulgemine on tingitud USA dollari intressimäärade madalast seisust ning sellest tulenevalt fondi vähesest atraktiivsusest investorite hulgas.

Tänase päeva seisuga on kõik osakuomanikud kokkuleppel Sampo Varahalduse AS-ga oma osakud lunastanud lunastamispäeva osaku puhasväärtuse alusel ning oma vara kahju kandmata fondist välja võtnud. Sampo Varahaldus on pakkunud fondi endistele osakuomanikele võimalusi investeerida alternatiivsetesse väärtpaberitesse. Sampo USD Intressifondi kõik varad on realiseeritud ning fondi varade maht seisuga 17. märts 2004 on null krooni.

Fondi sulgemiseks ja likvideerimismenetluse alustamiseks võttis finantsinspektsiooni juhatus 17. märtsil 2004 vastu otsuse Sampo Varahalduse AS valitsemisõiguse lõpetamise kohta Sampo USD Intressifondi suhtes.

Finantsinspektsiooni otsuse vastuvõtmine on vajalik, et fondi depoopank (AS Sampo Pank) saaks alustada seadustega ja fondi tingimustega ettenähtud likvideerimismenetlust.

Hetkel kuum