Kristiina Randmaa • 22. märts 2004 kell 13:37

Raudteeinspektsiooni peadirektoriks saab Jüri-Karl Seim

Raudteeameti reorganiseerimisel loodava raudteeinspektsiooni peadirektoriks valiti konkursi teel Jüri-Karl Seim.

Eelnevalt töötas 52 aastane Jüri-Karl Seim raudtee signalisatsiooni süsteemidega tegelevas konsultatsioonifirmas J-K Seim AB. Seimil on 15 aastane kogemus raudtee signalisatsioonide konstrueerimises ning väljaehitamises ettevõttes LM Ericsson, hilisema nimega ABB Signal AB. Samuti on Seim konsulteerinud Rootsi, Norra ja Eesti Raudteed ning olnud Eesti Vabariigi Valitsuse nõunik aastatel 1991 ja 1992. Uus peadirektor alustab tööd 5. aprillil, teatas majandus- ja kommunikatsiooniministeerium.

Inspektsiooni tööd korraldama hakkav Jüri-Karl Seim omandas magistrikraadi Uppsala Ülikoolis tehniline füüsika erialal.

Raudteeameti reorganiseerimise vajadus tuleneb eeskätt Euroopa Liidu õigusest tulenevast suunast eraldada tururegulaator tehnilise järelevalvaja ülesannetest. Ka on tähtis asjaolu, et Raudteeinspektsiooni loomisega on olemas organ, kellele läbilaskevõime jaotamise mõningad toimingud üle anda, kui raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja kasutab raudteeveoteenuse osutamiseks oma läbilaskevõimet ka ise.

Riigi kontrolli funktsioone aitab tõhustada Raudteeameti reorganiseerimine tehnilist järelvalvet teostavaks Raudteeinspektsiooniks ning tururegulaatori ülesannete, nagu tegevuslubade väljastamise ja läbilaskevõime jaotamise osas kaebuste menetlemise toomine Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumisse.

Muus osas jääb Raudteeinspektsioon tegelema eelkõige raudteeohutuse-riikliku järelvalvega, sealhulgas ohutustunnistuste väljastamise, riikliku järelevalve teostaja raudtee-ehituse, raudteeliikluse, veeremi ja infrastruktuuri omanikele kehtestatud nõuete üle, vedurijuhtide eksamineerimine ja -juhilubade väljastamine. Samuti jääb Raudteeinspektsioon EL struktuurifondide rakendusüksuseks raudteevaldkonnas.

Hetkel kuum