Peeter Raidla • 2. aprill 2004 kell 10:06

Soomes on tööõnnetusi suhtarvus ligi kaheksa korda rohkem kui Eestis

Soome Õnnetuskindlustusühingute Liidu teatel oli riigis 2003. aastal esialgseil andmeil 119 000 tööõnnetus- ja kutsehaigusjuhtu (2002. aastal 121 500).

Tööl oli 50 surmajuhtumit (2002. aastal 33), kutsehaigused viisid manalasse 90 inimest (aasta varem 106).

100 000 palgatöötaja kohta tuli Soomes mullu 5031 tööõnnetust ja kutsehaigust.Eestis oli see näitaja esialgsetel andmetel 650 ehk ligi kaheksa (7,74) korda väiksem.Euroopa Liidus tuli 100 000 töötaja kohta 2001. aastal (värskemaid andmeid ei ole Eurostatis välja toodud) 3830 tööõnnetust, mis põhjustasid vähemalt kolmepäevase töölt puudumise.Surmajuhtumeid oli 100 000 töötaja kohta Euroopa Liidus 2000. aastal 4,6. Surmajuhtumeid tööl oli Eestis 2003. aastal suhtarvus 5,05 ehk 2,4 korda rohkem kui Soomes (2,11).Kaheldav on, kas Eestis on töötamine kaheksa korda ohutum kui naaberriigis.Ülevaate registreeritud tööõnnetustest muudaks täpsemaks tööõnnetus- ja kutsehaiguskindlustus, mis pole aga senini loomiseks ja Riigikogus vastuvõtmiseks vajalikku kolmepoolset lepet saanud, teatas Eesti tööinspektsioon.

Hetkel kuum