Gea Velthut-Sokka • 15. aprill 2004 kell 14:31

Riigieelarve tuludest on täidetud 20,36 protsenti

2004. aasta riigieelarvesse on täpsustatud andmetel kolme kuuga laekunud 9,697 miljardit krooni ehk riigieelarvest on täidetud 20,36 protsenti.

Eelmisel aastal laekus riigieelarvesse kolme esimese kuuga 9,24 miljardit krooni ehk 23,36 protsenti eelarvesse planeeritust, teatas rahandusministeerium. Kokku on aastaga riigieelarve laekumine suurenenud 0,457 miljardi krooni võrra ehk 4,9 protsenti.

Tulumaksu laekus kolme kuuga 1,095 miljardit krooni ehk 20,7 protsenti, sellest märtsis 141 miljonit krooni ehk 2,66 protsenti. Tulumaksu laekumine oli tagasihoidlik nii ettevõtte tulumaksu kui ka füüsilise isiku tulumaksu osas: ettevõtte tulumaksu laekus nii veebruaris kui märtsis peamiselt erisoodustustelt, dividendide väljamaksmine oli hooajaliselt madal.

Füüsilise isiku tulumaksu laekumise madal tase on põhjustatud tuludeklaratsioonide põhjal tehtavatest tulumaksu tagasimaksetest, mis käesoleval aastal on alanud veidi varem võrreldes 2003. aastaga.

Sotsiaalmaksu laekus märtsis 1,256 miljardit krooni ning kolme kuuga on täidetud 23,36 protsenti eelarves planeeritud mahust. Nii sotsiaalmaksu kui ka füüsilise isiku tulumaksu laekumine viitavad palgafondi jätkuvalt kiirele kasvule käesoleva aasta alguses.

Aktsiise laekus märtsi lõpuks 1,007 miljardit krooni ehk 20,59 protsenti kavandatust, sellest märtsis 318 miljonit krooni ehk 6,51 protsenti. Aktsiisidest on esimese kolme kuuga laekunud kõige paremini kütuseaktsiisi, mille eelarves prognoositud mahust oli märtsi lõpuks täidetud 22,53 protsenti. Teiste aktsiiside laekumine on olnud veidi tagasihoidlikum: alkoholiaktsiisi on kolme kuuga laekunud 20,29 protsenti ja tubakaaktsiisi 16,28 protsenti eelarvest. Alkoholi- ja tubakaaktsiisi osas on oodata laekumise kasvu alates juunist, kui avaldub maksuvaba kaubanduse kaotamise mõju.

Käibemaksu laekumine paranes märtsis märgatavalt ning kolme kuuga on täidetud 21,42 protsenti eelarvest. Esimese kolme kuu laekumine on võrreldes eelmise aasta sama perioodiga kasvanud 8,6 protsenti, laekumise kasvu on põhjustanud eelkõige impordil makstava käibemaksu laekumise suurenemine - 12,7 protsenti rohkem kui eelmise aasta esimeses kvartalis.

Mittemaksulisi tulusid laekus kolme kuuga 1,193 miljardit krooni ehk 13,52 protsenti, sellest märtsis 359 miljonit krooni ehk 4,07 protsenti.

Eelarve kulusid on kolme kuuga finantseeritud 9,073 miljardi krooni ehk 19,02 protsendi ulatuses. Seal hulgas märtsis 3,408 miljardi krooni ehk 7,14 protsendi ulatuses.

2004. aasta riigieelarve tulude maht koos toetustega on 47,6 miljardit krooni. Kulude maht koos toetustega on 47,7 miljardit krooni.

Hetkel kuum