Balteco: aktsiate müügil toimus Rain Lõhmuse ja Mati Vanni kokkumäng

07. mai 2004, 14:33

Balteco juhtkond peab Mati Vanni aktsiate müüki Rain Lõhmusele kokkumänguks, kus eirati teiste aktsionäride õigust.

Järgneb Balteco juhatuse ja nõukogu kommetaar:

1. Miks tekkis tüli Mati Vanniga? 17.04.1997 allkirjastas Mati Vann AS Balteco nimel konfidentsiaalsuslepingu USA ettevõttega Sybaritic Inc, kus keelati Balteco-l konkureerida Sybaritic Inc-ga ja hoida konfidentsiaalset infot, mis on seotud tervisekapslite tootmisega.

2001. aastal asutas Mati Vann äriühingu nimega Neoqi, mis hakkas tootma tervisekapsleid. Ühes sellega meelitas-ostis ta Baltecost üle 12 töötajat, kellest suurem osa olid otseselt seotud tervisekapsli projektiga.

02.08.2002 kaebas AS Balteco Mati Vanni tema konkureeriva tegevuse tõttu Neoqi-s kohtusse. Tüli põhjuseks oli seega Mati Vanni tegevus Baltecoga konkureeriva firma asutamisel ja käivitamisel.

2. Miks Mati Vann müüs aktsiaid? Asutatud konkureeriv firma vajas kapitali, mille hankimisel tekkisid tal probleemid. Rain Lõhmus või temaga seotud ettevõtted (Alo Lillepea, LHV) finantseerisid osaliselt või täielikult Baltecole konkureeriva tootja asutamist. Rain Lõhmus tuli Baltecosse sisse kui huvide konfliktis aktsionär.

3. Miks Mati Vann müüs Rain Lõhmusele? Mati Vann alustas endale kuuluvate aktsiate müüki 2001. aastal pakkudes neid erinevatele välisfirmadele ja fondidele, kuid need, saades teada tema konkureerivast tegevusest loobusid koheselt aktsiate ostust.

Vann pakkus Lõhmusele aktsiaid tõenäoliselt ka seetõttu, et ei suutnud tagastada laenu. AS Balteco on suletud aktsiaselts, kus aktsiate eelisostuõigus kuulub ettevõte teistele aktsionäridele.

Selleks, et nõudest mööda minna, töötasid Mati Vann ja Rain Lõhmus välja skeemi, kus kasutati riiulifirmasid ja läbi nende tehti aktsionäridele kaks korda kõrgema hinnaga pakkumine kui toimus tegelik tehing.

Sellega jäeti aktsionärid, kes olid samuti huvitatud 'tehingu hinnaga' aktsiate soetamisest ilma ostu eesõigusest. Tähtis on, et hinnaga, millega Mati Vann müüs aktsiad Rain Lõhmusele, oleks teistel aktsionäridel olnud selge huvi aktsiaid omandada, milleks neil oli ka põhikirjast tuginev õigus, kuid kasutades seaduse auku, sisuliselt pettuse teel, ei antud neile selleks võimalust.

Sisuliselt oli tegemist varjatud tehinguga, millega eirati kaasaktsionäride õigust. Peale tehingu toimumist tehti Rain Lõhmusele pakkumine aktsiate ostuks tehingu hind pluss 1,5 miljonit vahendustasu.

Balteco juhtkond ja teised omanikud eeldasid, et tegemist oli õiglase hinnaga tehinguga. Mati Vann oli konkureeriva ettevõtte asutaja ja omanikuna Baltecole pakkunud kaks korda kõrgema hinnaga kui tehing toimus Lõhmusega.

4. Miks tekkis tüli Rain Lõhmusega? Kuna Rain Lõhmuse saamine AS Balteco aktsionäriks toimus teiste aktsionäride huve eirates ja konkurendi tegevust soodustades, tekkisid esimesed vastuolud uue aktsionäriga.

Kuna Rain Lõhmus sai aru, et soetatud aktsiaid ei ole võimalik kellelegi peale AS Balteco aktsionäride müüa ja samuti luhtus tal enamusosaluse omandamine, otsustas ta alustada väljapressimisega, et teised aktsionärid maksaksid talle 55 miljonit krooni, mis on kaks korda kõrgem hind, kui ta need Mati Vannilt ostis.

Väljapressimisse kaasas ta Meelis Lao, kes käis pidevalt Balteco juhtkonnale esitamas Rain Lõhmuse nõudmisi. Meelis Lao esitas Rain Lõhmuse volituse ja esines korduvalt kui Balteco omanik.

Samuti esitas Lõhmus Laod kui juhtkonna probleemide lahendajat ja soovitas seaduslike teede asemel pöörduda Meelis Lao poole. Kasutades ära oma sidemeid Hansapangas omandas ta juhatuse liikmete isiklike kontode väljavõtteid.

Fabritseeris avalduse majanduspolitseile, mis sisaldab teadlikult esitatud valeandmeid. Hankis andmed Balteco klientide kohta tolliametist. Kasutas maksuametit oma äriliste eesmärkide saavutamiseks.

Kuni viimase ajani käib Mati Vanni ja Rain Lõhmuse vaheline pidev koostöö Balteco majandustegevus takistamiseks. See väljendub Mati Vanni visiitides Balteco klientide juurde esinedes seal ettevõtte tegevust kahjustavate avaldustega. Seda ka välismaal, kus Mati Vann viitab Balteco uue aktsionäri headele sidemetele nii valitsusringkondade, pangandusringkondade kui ka allmaailmaga.

5. Mida öelda kokkuvõttes? Kokkuvõtvalt peab Balteco juhtkond kokkuleppe saavutamist Rain Lõhmusega väga keeruliseks, kuna ta esindab konkureeriva ettevõtte huve.

Samuti tegutseb ta selgelt tänasel hetkel osaliselt tema omanduses oleva ettevõtte ärihuvide vastu. Balteco juhtkond pakkus Rain Lõhmusele osaluse eest 7 miljoni krooni rohkem, kui Rain Lõhmus osaluse eest maksis. Sellisel juhul oleks Lõhmus saanud oma aktsiapositsioonile enam kui 100 protsendilise aastatootluse.

Praegu tekitab Rain Lõhmus ettevõttele suurt rahalist kahju, millega ta kahjustab oluliselt ka oma osaluse väärtust ettevõttes.

Äripäev https://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
18. November 2008, 13:32
Otsi:

Ava täpsem otsing