Peeter Raidla • 28. mai 2004 kell 12:52

Kuriteoennetuse nõukogu jagab ennetusprojektidele pool miljonit krooni

Tänasel kuriteoennetuse nõukogu istungil justiitsministeeriumis kuulutati välja kuriteoennetuse projektikonkurss.

Suurim võimalik toetus ühele projektile on 200 000 krooni ning kokku jagatakse kuritegevuse ennetamisega tegelejatele pool miljonit krooni.

Konkursile saab esitada rahastamistaotlusi noorte kuritegevusest ja uimastitest eemalehoidmisele suunatud projektide osas. Samuti leiavad finantseerimist parimad projektid, mis tegelevad varavastaste ja avalike kuritegude toimepanemist takistavate tegevuste ja seadmete propageerimise ning vastava oskusteabe levitamisega. Rahastamist leiavad ka vangistuse või muu kriminaalkaristuse ära kandnud isikute rehabiliteerimise projektid.

Toetust võivad taotleda Eesti Vabariigis registreeritud mittetulundusühingud, sihtasutused, füüsilisest isikust ettevõtjad ning kohaliku omavalitsuse üksused. Toetust ei anta neile kuriteoennetusega tegelevatele sihtasutustele ja mittetulundusühingutele, keda finanatseeritakse riigieelarvest.

Justiitsministeerium ootab projektitaotlusi 1. juuliks 2004.

Hetkel kuum