10. juuni 2004 kell 14:04

Karistus konkurentsikuritegude eest muutub paindlikumaks

Eile läbis teise lugemise seaduse eelnõu, mis võimaldab konkurentsikuritegude karistamisel piirduda kuni poole miljoni kroonise trahviga.

Kriminaalkorras saaks kergemate konkurentsi kahjustavate tegevuste eest karistada vaid juhul, kui isikule on sama teo eest eelnevalt kohaldatud väärteokaristust, teatas majandus- ja kommunikatsiooniministeerium.

Ministeeriumi siseturu osakonna juhataja Maria Alajõe sõnul raskendab majandusõiguse alaste rikkumiste kriminaliseeritus järelevalveasutuste tööd, samuti pole maksimaalne 50 000 kroonine trahv piisav.

?Konkurentsiõiguse rikkumise juhtudel ei ole selline rahaline karistus kindlasti tõhus ega kooskõlas EL konkurentsiõigusega põhimõtetega,? ütles Alajõe. Lisaks halvendab pragune karistussüsteem konkurentsiameti koostöövõimet teiste liikmesriikide vastavate ametkondadega.?

Alates karistusseadustiku jõustumisest 1. septembril 2002. aastal kuni tänaseni on Eestis kõik konkurentsialased õiguserikkumised kuriteod. Samas jagatakse Euroopa Liidus konkurentsialaseid õiguserikkumisi nende võimaliku konkurentsi kahjustava mõju alusel raskemateks ja kergemateks.

Füüsiliste ja juriidiliste isikute kriminaalvastutusele võtmine on põhjendatud raskemate konkurentsialaste õiguserikkumiste, näiteks konkurentsi kahjustavate kokkulepete puhul.

Hetkel kuum