Peeter Raidla • 4. august 2004 kell 10:41

Raudteeinspektsioon ootab veoettevõtjate taotluse oktoobri lõpuni

Taotlusi raudtee läbilaskevõimeosa saamiseks saavad raudteeveo-ettevõtjad esitada oktoobri lõpuni, teatas raudteeinspektsioon.

Raudteeinspektsiooni peadirektor kinnitas 16. juunil Edelaraudtee Infrastruktuuri AS-i ja 28. juulil AS Eesti Raudtee raudteevõrgustiku teadaande liiklusgraafikuperioodiks 2005/2006. Liiklusgraafiku periood raudteel kestab iga aasta maikuu viimasest pühapäevast kuni järgmise aasta maikuu viimase pühapäevani.

Vastavalt raudteeseadusele on raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja kohustatud igaks liiklusgraafikuperioodiks pärast raudteeveo-ettevõtjate ja teiste huvitatud isikutega konsulteerimist koostama raudteevõrgustiku teadaande, kus kajastatakse raudteeinfrastruktuuri juurdepääsu tingimused. AS Eesti Raudtee peab raudteevõrgustiku teadaande huvitatud isikutele kättesaadavaks tegema veebilehel www.evr.ee ning Edelaraudtee Infrastruktuuri AS veebilehel www.edel.ee.

Järgmise aasta liiklusgraafiku perioodiks võivad AS Eesti Raudtee ja Edelaraudtee Infrastruktruuri AS-i infrastruktuuri läbilaskevõimet raudteeseaduse ja raudteevõrgustiku teadaande kohaselt taotleda kõik sellest huvitatud raudteeveo-ettevõtjad. Esimese eelistusena eraldatakse läbilaskevõime osad avaliku rahvusvahelise ja riigisisese avaliku reisijateveoteenuse osutamiseks.

Taotlused läbilaskevõimeosa saamiseks järgmisel aastal algavaks perioodiks tuleb esitada hiljemalt 2004. a oktoobri lõpuks, liiklusgraafik peab olema kinnitatud hiljemalt üks kuu enne liiklusgraafiku perioodi algust, ehk 2005. a aprilli lõpuks.

Hetkel kuum