6. august 2004 kell 8:43

Noorteühingud saavad linnalt toetust taotleda 1. septembrini

Tallinna Spordi- ja Noorsooamet pikendas noorteühingutele majanduskulude katmiseks eraldatava toetuse taotluste esitamise tähtaega 1. septembrini.

Toetust eraldatakse noorteühingutele, mis on registreeritud Tallinna Linnakohtu registriosakonnas peetavas mittetulundusühingute ja sihtasutuste registris, mis tegutsevad Tallinna haldusterritooriumil ning mille liikmete arv on vähemalt 20.

Toetust saavad taotleda noorteühingud, mille liikmetest vähemalt kaks kolmandikku on noored vanuses 7-26 eluaastat ja mille eesmärgiks on noorsootöö korraldamine ja läbiviimine.

Maksimaalne eraldatav toetus ühele noorteühingule on tänavu 50 000 krooni.

Kui noorteühing tegutseb lisaks Tallinna haldusterritooriumile ka väljaspool seda, eraldatakse toetust üksnes Tallinnas tegutseva struktuuriüksuse majanduskulude osaliseks katmiseks.

Hetkel kuum