8. oktoober 2004 kell 6:53

Maksu- ja tolliamet hakkab üleliigseid laovarusid uurima

Maksu- ja tolliamet alustas Põllumajandusministeeriumilt saadud andmete alusel tänasest kontrolli üleliigsetes laovarudes kahtlustatavates ettevõtetes.

Maksuamet on saanud Põllumajandusministeeriumilt võimalike laovarude mittedeklareerijate nimekirja ning esimese sammuna saadetakse kõigile 320-le

nimekirjas toodud ettevõttele (167 hulgimüüjat ja 153 tootjat) märgukiri,milles palutakse veel kord kontrollida, kas üleliigsed laovarud on korrektselt deklareeritud.

Maksu- ja tolliamet palub kirja saavaid ettevõtjaid veelkord analüüsida, kas

nende poolt deklaratsiooni esitamata jätmine oli kooskõlas seaduses sätestatuga ning juhib tähelepanu asjaolule, et laovarude mittedeklareerimise korral võidakse nende suhtes rakendada sunniraha ja viialäbi väärteomenetlus.

Üleliigse laovaru tasu seaduse § 8 lg 1 kohaselt pidid turustamisotstarbelise põllumajandustoote käitlejad esitama Põllumajandusministeeriumile deklaratsiooni, mis pidi sisaldama andmeid tema valduses oleva põllumajandustoote tootmise, müümise, muul viisil tasu eest või tasuta üleandmise või soetamise ning laovaru kohta 1. mai 2004 seisuga.

Järgmisest nädalast alustab maksuhaldur riskianalüüsi põhjal selekteeritud ettevõtteis reaalset kontrolli. Maksuhalduri järelevalvetegevuse eesmärgiks on kontrollida nii deklareerimisel aluseks olnud kui ka deklareerimisele kuuluvate kaupade käitlemisega seotud dokumente - laoarvestust, edasimüüki ning raamatupidamist. Vajadusel kontrollitakse füüsiliselt üle ka hetkevarud.

Hetkel kuum