Alvar Jõgeva • 13. oktoober 2004 kell 10:49

Harju Elektri aktsiakapital suurenes

Suunatud aktsiaemissiooni käigus emiteeriti 200 000 lihtaktsiat. Emissiooni järel on aktsiakapital 56 miljonit krooni, mis jaguneb 5,6 miljoniks lihtaktsiaks.

Aktsiate märkimine viidi läbi ajavahemikul 16-30 september. Aktsiaemissiooni raames märgiti kõik 200 000 10-kroonise nimiväärtusega lihtaktsiat. Emiteeritavate aktsiate eest tasumine toimus samaaegselt.

Hetkel kuum