Alvar Jõgeva • 13 oktoober 2004

Harju Elektri aktsiakapital suurenes

Suunatud aktsiaemissiooni käigus emiteeriti 200 000 lihtaktsiat. Emissiooni järel on aktsiakapital 56 miljonit krooni, mis jaguneb 5,6 miljoniks lihtaktsiaks.

Aktsiate märkimine viidi läbi ajavahemikul 16-30 september. Aktsiaemissiooni raames märgiti kõik 200 000 10-kroonise nimiväärtusega lihtaktsiat. Emiteeritavate aktsiate eest tasumine toimus samaaegselt.

Hetkel kuum