24. oktoober 2004 kell 22:00

Inimestest hoolivat juhti varitseb läbipõlemise oht

Töötajate arvates oli Anna väga inimlik ja mõistev juht. Personali mured läksid Annale alati hinge ning ta püüdis kõigil aidata probleeme lahendada. Ta vestles oma töötajatega pikalt nende probleemidest ja seda tehes koges Anna sageli, et ta on just nagu ise ?probleemiomaniku? nahas. Anna ei tajunud seda vaid vestluse käigus ? tunne jäi temasse sageli kogu ülejäänud päevaks ja kauemakski.

Jaan hoolis osakonna heast käekäigust. Ta väärtustas oma töötajaid ning vaagis alati põhjalikult personali puudutavaid ettepanekuid ja otsuseid. Jaani välja pakutud ideed olid kantud kõige positiivsematest kavatsustest töötajate suhtes.

Jaani jaoks oli arusaamatu, kuidas tema alluvad ei suutnud näha nende ideede kasulikkust ning olid uuenduste suhtes ükskõiksed või suhtusid neisse halvakspanuga. Jaanile tundus, et kaastöötajad käituvad reeturlikult ning tema sisemine rahulolematus ja ärritus kasvas iga uue vahejuhtumiga.

Üha sagedamini hakkas Jaan mõtlema sellele, et võib-olla oleks parem selle osakonna juhataja positsioonilt hoopis lahkuda ...

Tuntud ütlemine on: Tee teistele seda, mida tahad, et sulle tehakse. Ent sageli on just sellest lausest juhindumine suureks stressiallikaks. Inimeste ootused, vajadused ja väärtused on erinevad, mistõttu võib juhtuda, et hoopis ?heategu ei jää karistuseta?. Seepärast on otstarbekam ?teha teistele seda, mida nad tahavad, et neile tehakse?. Siinkohal on suur abi vaatenurkade vahetamise oskusest.

Reet oli juba mitmed kuud elanud väga tugeva pinge all. Ta oli mures oma poja pärast, kelle õpitulemused jätsid soovida. Samuti muretses ta oma ema pärast, kes oli mõnda aega olnud haige. Töölgi olid rasked ajad ? muudatused, ümberkorraldused, koondamised.

Juhina tundis Reet oma õlul suurt vastutuskoormat, et muutusi inimeste jaoks kergemaks teha ning leevendada pingelist õhustikku. Kogunenud pinged ja pidev mure nii töö kui ka koduste asjade pärast takistasid Reedal end öösiti välja puhkamast ja ta tundis üha sagedamini, kuidas tal ei jätku energiat, et kõigega toime tulla.

Reegel nr 6: Mõtle, millist nõu sa selles olukorras annaksid oma parimale sõbrale ning järgi ise seda nõuannet.

Autor: Ave Eero

Hetkel kuum