1. november 2004 kell 22:00

Isiklik kontakt laseb vahetada privaatinfot

E-posti abil on võimalik kiiresti paljudele inimestele korraga informatsiooni edastada. Paljudele inimestele on selline suhtlusviis saanud igapäevaseks ja harjumuspäraseks.

Meilisuhtluse eeliseks on võimalus fakte täpselt kirja panna ja vajadusel neid üle vaadata. Informatsiooni edastamise käigus ei pea liigselt aega kulutama ja tühja juttu rääkima.

Suuliselt edastades saab aga oluliselt privaatsemat informatsiooni, kui me loome isikliku kontakti info saajaga. Kohe on näha, kuidas informatsioonile reageeritakse, ning me tunnetame teise inimese suhtumist sellesse.

Suulise info edastamise puhul on võimalik oma rõhuasetusega kujundada suhtumist ja luua meeldejäävaid emotsionaalseid seoseid inimeste vahel.

Suulise infovahetuse kõige suuremaks miinuseks on info subjektiivne edastamine, eriti selles osas, mis puudutab fakte. Faktid võivad moonduda, sest inimesed on paratamatult ekslikud.

Samas täiendavad suuline ja e-postiga info edastamine teineteist, nende kasutamine sõltub konkreetse olukorra eripärast.

Autor: Anneli Salk

Hetkel kuum