Andris Feldmanis • 1. november 2004 kell 15:01

Põllumajandusministeerium : Tingimused külaelu edendamise toetamiseks on paigas

Reedel allkirjastati põllumajandusministri määrus, kus on kirjas Eesti riikliku arengukava meetme 'Külade taastamine ja arendamine' toetuse saamise tingimused.

Külade taastamise ja arendamise meetme eesmärk on edendada külaelu atraktiivust kohaliku aktiivsuse suurendamise ja mittetulundusliku tegevuse arendamise kaudu. Selleks on ette nähtud investeeringutoetused, mis on vajalikud külaelanikele mõeldud ehitiste rajamiseks, Interneti kättesaadavuse tõstmiseks, traditsioonide alalhoidmiseks ja muuks külaarenguks.

Külade taastamise ja arendamise meetme raames saavad investeeringutoetust taotleda mittetulundusühingud ja ettevõtted.

Maksimaalne toetus ühele taotlejale on 938 796 krooni aastas. Kolme aasta jooksul kokku kuni 2,3 miljonit krooni. Mittetulundusühingu omafinantseering peaks olema vähemalt 10% plaanitava projekti maksumusest. Väike- ja keskmise suurusega ettevõtja omafinantseeringu määr on vähemalt 35%. Suurettevõtja omafinantseeringu määr on vähemalt 50% projekti maksumusest.

'Külade taastamise ja arendamise meetme raames antav investeeringutoetus toetab külade sotsiaalset infrastruktuuri ja elukeskkonna arendamist. Meede täiendab teisi RAK-i maaettevõtluse arendamisele suunatud meetmeid, aidates kaasa elujõulise maaelanikkonna säilimisele,' märkis Põllumajandusministeeriumi maaelu poliitika büroo juhataja Riin Saluveer.

Külade taastamise ja arendamise toetuste taotlusi hakkab Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA) vastu võtma novembri teisel poolel. Täpne taotlusperiood selgub lähinädalail.

Hetkel kuum