Sirje Niitra • 2. november 2004 kell 8:11

Tööturuametis lõppes Euroopa Sotsiaalfondi teine taotlusvoor

Vooru laekus 71 projektitaotlust kogumaksumusega 406,6 miljonit krooni, teatas amet.

Projektidele on koos riigipoolse omafinantseeringuga võimalik jagada 212,1 miljonit krooni.

Kolmel aastal rahastatakse erinevaid projekte 517 miljoni krooni ulatuses. 80 % sellest rahast tuleb Euroopa Sotsiaalfondist ning 20 % peavad projektide läbiviijad leidma Eesti avaliku sektori poolset toetust.

15 projektitaotlust tuli tööturusüsteemist, mittetulundusühingutelt ja

sihtasutustelt 28, äriühingutelt 10, kohalikelt omavalitsustelt 9, kõrgkoolidelt ning ministeeriumitelt 9.

Hetkel on alustatud projektide hindamist.

Tööturuameti peadirektor Mati Ilisson: 'Taotlejate paljusus näitab

projektikirjutajate suurt huvi panustada töövaldkonna edendamisse. Rõõmustav on, et seekordsesse taotlusvooru on esitatud tunduvalt enam erasektori, kohalike omavalitsuste ja mittetulundusühingute projekte. Käesolevas taotlusvoorus läheb tõsiseks võistluseks rahasaamise nimel, kuna rahasoovide suurus ületab oluliselt pakutavaid võimalusi - see tähendab, et positiivse rahastamisotsuse saavad ainult tõhusamad projektid.'

Toetatavad tegevused on täiend- ja ümberõpe, riskirühmade töövõime ja

töövalmiduse tõstmine, kaitstud või tugiisikuga töökohtade loomine ja muude üleminekutöö võimaluste loomine, naiste tööturule tuleku ja naasmise takistuste vähendamine, tööturuteenuste edasiarendamine jm.

Toetust võivad taotleda Eesti Vabariigis registreeritud juriidilised isikud (nii avalikust, era- kui ka mittetulundussektorist), füüsilisest isikust ettevõtjad, riigiasutused või kohaliku omavalitsuse asutused. Erandina väljaspool taotlusvoore võib esitada projekte, mis on suunatud

koondamisteate saanud töötajatele.

Lisainfot projektitaotluste kohta leiate www.tta.ee/esf

Hetkel kuum