4. november 2004 kell 22:00

Eesti esimene poolaasta Euroopa Liidus

Juba pool aastat on Euroopa Liit olnud Eesti jaoks igapäevane reaalsus. Samas alustasid paljud liitumist varem ning neid muutusi kirjeldabki sel aastal ilmunud raamat ?Eesti Euroopa teel?, mis kujutab endast Audentese ülikooli Euroopa uuringute instituudi paari viimase aasta jooksul Eesti Teadusfondi toel tehtud sotsioloogiliste uurimuste kokkuvõtet.

Peamise osa raamatust võtab enda alla sotsioloogide Aksel ja Marika Kirchi analüüs, mis puudutab Eesti identiteediarenguid Euroopa Liiduga ühinemise kontekstis. Tuntud majandusteadlane Ülo Ennuste võtab vaatluse alla palju räägitud Gini koefitsiendi ning näitab, et sageli võivad Gini koefitsiendi erinevused olla väiksemad mõõtmisvea piirist, mistõttu tuleks selle näitaja kasutamisse suhtuda senisest märksa suurema ettevaatlikkusega. Lisaks sellele analüüsib Arno Lõo maasotsioloogilisele andmestikule tuginedes keskuse-perifeeria suhteis ilmnevaid konvergentsipingeid ning Malle Järve Eesti meeste ja naiste ajakasutuse erinevusi võrdluses Põhjamaade vastavate andmetega.

Euroopa Liidu ja läänemaailmaga ühinemisega seotud majanduslike ja sotsiaalpoliitilisi muutusi on tänaseks päevaks juba palju uuritud. Kas ka piisavalt, on muidugi omaette küsimus.

Selle raamatu puhul on aga olulisim vaimsemate identiteeditrendide ja sotsiaalse arengu näitajate seoste väljatoomine. Sel moel annab raamatuke oma osa adekvaatsema pildi saamisesse sotsiaalsest reaalusest Eestis täna.

Autor: Mait Talts

Hetkel kuum