4. november 2004 kell 22:00

Projektiga seotud kulu on abikõlblik

Need on kulud, mis on kirjutatud taotlusesse, konkreetse programmi raames lubatavad ja seotud selle projektiga. Taotlusesse märgitakse projekti teostamiseks ette nähtud kindel aeg ehk projekti algus- ja lõppkuupäev, mis on abikõlbliku projekti perioodiks. Kindlasti ei tohi projekti alguseks märkida varasemat kuupäeva kui taotluse EASi jõudmise päev. Kõik kirjeldatud tegevused peavad jääma projektiperioodi.

Autor: Anu-Maaja Pallok

Hetkel kuum