Ülo Toomsalu • 8. november 2004 kell 6:00

EPL: Keila-Joa suvilaala maa jagatud

Detailplaneeringu järgi jagataks endine Keila-Joa puhkeala 90 maaüksuseks.

?Kolmapäevasel vallavalitsuse istungil otsustati Keila-Joa puhkeala detailplaneering kehtestada, korraldus jõustub 10. novembril. Vajalikud kooskõlastused koguti planeeringule juba enne vastuvõtmist ning avalikku väljapanekut. Viimase käigus ettepanekuid ja vastuväited ei laekunud,? ütles eelmisel nädalal Keila abivallavanem Kadri Kreisman.

Tema sõnul tegid kohalikud elanikud ettepanekuid juba planeeringu eskiislahenduse avalikul arutelul. Planeeringusse nähti ette kanalisatsioonivõrgustikuga liitumise võimalus naaberkinnistutele, kirjutab Eesti Päevaleht.

Planeeringuga tehakse ettepanek jaotada planeering 90 maaüksuseks, neist 75 elamu-, 11 tootmis-, 3 sotsiaal- ja 1 transpordimaa krundiks. Nendest 22 elamukrunti on hoonestamata.

Elamukruntide keskmiseks suuruseks kujunes 4500 ruutmeetrit. Keila valla ehitusmääruse järgi ei olnud alal võimalik moodustada uusi ehituskrunte, mis oleksid väiksemad kui 3000 ruutmeetrit.

Planeeringuga on fikseeritud ka see, et ehitiste maksimaalseks katuseharja kõrguseks võib olla 11 meetrit ning hoonete projekteerimisel tuleb jälgida võimalikult olevale hoonestusele omaseid arhitektuurivorme ja ehitustavasid.

Keila valla abivallavanema Kadri Kreismani sõnul on suvilakompleksi arendaja Kalev Real Estate Company sõlminud potentsiaalsete klientidega esimesed võlaõiguslikud eellepingud. Dokumendid on jõudnud ka vallavalitsusse. Samas ei saa vallavalitsus konfidentsiaalsusnõudest tulenevalt nimetada isikuid, kellega territooriumi arendaja on eellepingud sõlminud.

Hetkel kuum