14. november 2004 kell 22:00

Saalikoolitus on sama efektiivne, kuid odavam

Koolitusel jagab hea koolitaja koolitustegevused etappidesse. On loenguvormi, arutelu elemente, samuti kasutatakse paaris- ja rühmaharjutusi ning tavaliselt anna koolitaja pausi ajal või koolituse järel neljasilmavestluses veidi isiklikumaid selgitusi.

Tegelikult on enamik neist töömeetoditest kasutatavad ka paarisaja osalejaga saalikoolitustel. Teooria edasiandmiseks tänapäeva esitlustehnikat kaasates ei ole paarisajane auditoorium kindlasti takistus sõnumi edasiandmisel/ vastuvõtmisel. Hästi paigutatud istekohtade puhul saab koolituse läbiviija kaasata osalejaid ka arutelu vormi. Kehakeele jälgimine on saali hea valgustuse puhul küllalt hästi võimalik ka 250 +/- 50 osalejaga üritustel. Samuti töötab suures auditooriumis päris kenasti väikeste rühmade ja paaride iseseisev töö/ harjutamine.

Miinusena lööb pähe praktiliste harjutuste sooritamise järel läbiviija poolt antav personaalne tagasiside. Saalikoolitusel saab seda asendada ehk ainult paarisharjutuses kaaslaselt saadav tagasiside. Vahel on ka väidetud, et suures ruumis ei teki osaleja ja peamise läbiviija vahel n-ö personaalset kontakti, mis takistab koolitusele järgneval ajal nõu küsimist koolitajalt. Saalikoolitustel on positiivne külg, ta on osalejale odavam.

Autor: Indrek Rahi

Hetkel kuum