15. november 2004 kell 22:00

Soomes töötades peab tundma sealseid seadusi

Soodsam hind meelitab järjest enam Soome ettevõtjaid kasutama Eestist pärit tööjõudu. Soome rakendab Eestist pärit tööjõu vabale liikumisele kaheaastast üleminekuaega, mille kestel kehtivad mõned piirangud Eesti tööjõule.

Üleminekuaja seadus näeb ette, et Eesti kodanikul on mõnede tööde tegemiseks eelnevalt vaja hankida Soome tööhõiveameti luba. Selle saamise eelduseks on asjaolu, et vabale töökohale ei ole võimalik Soomest või ?vanast? ELi liikmesriigist leida sobivat töötajat.

Loa saamisel registreerib töötaja (kui tööülesande kestus ületab kolme kuud) Soome kohalikus politseijaoskonnas oma ELi kodaniku viibimisõiguse Soomes. Eraldi elamis- või tööluba Eesti kodanik Soomes enam ei vaja. Soome välismaalaste seaduses eraldi nimetatud tööde suhtes pole vaja Soome tööhõiveameti otsust, piisab üksnes viibimisõiguse registreerimisest kohalikus politseijaoskonnas.

Eestis elavad isikud, kes ei ole ELi kodanikud (isikul, kel pole Eesti kodakondsust või kel on välismaalase pass jne), vajavad Soomes töötamiseks lisaks tööhõiveameti otsusele ka elamisluba. Erandiks on Soome välismaalaste seaduses nimetatud tööd ? siis piisab turistiviisast.

Eestist pärit tööjõu maksustamist Soomes reguleerib lisaks Eesti ja Soome siseriiklikele maksuseadustele ka Eesti ja Soome topeltmaksustamise vältimise leping (edaspidi maksuleping). Eesti kehtiv tulumaksuseadus sätestab üldpõhimõttena, et residendist füüsiline isik maksab tulumaksu maksustamisperioodil Eestis ja väljaspool Eestit kõigist tuluallikaist saadud tulult.

Kui maksulepingu või Soome siseriikliku maksuseaduse järgi kuulub Eesti residendile makstav tasu maksustamisele ka Soomes, siis sätestab maksuleping Eesti poolt rakendatava topeltmaksustamise vältimise reeglistiku. Eesti võimaldab Eestis tasumisele kuuluvast tulumaksust maha arvata välismaal tasutud tulumaksu. Välismaal enammakstud maksu Eestis ei hüvitata. Maksumaksja peab mahaarvamise õiguse tõendamiseks esitama Soome maksuhalduri tõendi maksu tasumise kohta Soomes.

Eesti ja Soome on sõlminud sotsiaalkindlustuse lepingu, mis sätestab üldreeglina, et lepingupoole territooriumil töötav isik allub töökohariigis kehtivatele õigusaktidele, sõltumata sellest, kumma lepingupoole territooriumil ta elab. Seega, kui isikul loetakse töökoht tekkinuks Soomes, allub ta kõigile Soome sotsiaalkindlustust reguleerivatele seadustele.

Autor: Leho Pihkva

Hetkel kuum