Heigo Kaldra • 23. november 2004 kell 22:00

Renditud töötaja on pühendunum

Töötajate rendi teenus on arenenud riikides laialt levinud ja nõudlus kasvab.

Euroopas baseerub praegu umbes 3% töösuhetest rendilepingutel. Mida raskem on leida sobivaid töötajaid, mida aeganõudvam on otsing ning kulukam töötajate vabastamine, seda populaarsem on personalialase täisteenuse sisseostmine kas üksikute ametikohtade täitmiseks või ka tervete funktsionaalsete allüksuste palkamiseks professionaalsetele personalilahendustele spetsialiseerunud firmadest.

Personali rent on täiesti tavaline sisseostetav teenus, nagu paljud teisedki (raamatupidamine, IT tugi, turvateenus jne), millega enamik meie ettevõtjatest veel kümmekond aastat tagasi iga hinna eest ise püüdsid hakkama saada. Varem või hiljem avastavad ka kohalikud ettevõtjad selles peituva lisaväärtuse just oma firma jaoks.

Mida see ettevõtjale annab? Eelkõige võimaluse paremini toime tulla nõudluse hooajalisusest tingitud kõikumisega teeninduses ja tootmises, asendada puhkusel olevaid ja haigeid töötajaid, mehitada kindla pikkusega projekte ilma lisakuludeta personali värbamisele ja rahuldada ajutist vajadust erioskuste järele teatud ülesannete lahendamisel.

Paljude ettevõtete jaoks on oluline personalikulude siirdumine püsikuludest muutuvkuludesse ja loomulikult pidev õige hulga töötajate olemasolu. Paraku ei arvestata tihtipeale isegi kõige tavalisemaid kaudseid kulusid tööjõukulu hulka, rääkimata ülalmainitud ülesannete lahendamiseks kulunud aja, energia, raha ja närvikulu arvestamisest.

Lisaks garanteerib korralik personalifirma töötajate professionaalsuse ja pühendumise, samuti kiire asendamise, kui peaks mingi tõrge tekkima. Mõnes mõttes tuleb suurem pühendumine juba ka renditöö olemusest: lühikese perioodi vältel peab töötaja rohkem pingutama, et saada positiivne tagasiside ja tugevdada oma konkurentsivõimet tööjõuturul ning järgmiste pakkumiste saamisel. Rendisuhe "võimendab" tagasisidet, sest õnnestumise korral saab töötaja positiivse resümee kahest ettevõttest. Samamoodi võimendub ka negatiivne tulemus.

Millised on rendisuhte puudused ja ohud? Rendisuhe tähendab teistsuguseid lepinguid, mida võib olla ebamugav olemasolevasse süsteemi sobitada, ka tähendab see lisatähelepanu eelarve koostamisel. Paljude jaoks võib olla küsitav renditöötajate positsioneerimine ja sellega seotud pühendumine, eriti kui on tegemist võimalike lepinguväliste lisaülesannete täitmisega.

Renditöötajate jaoks võib ettevõtte kultuur jääda võõraks ning ka karjääri planeerimine või arenguvestlus toimub hoopis teistel alustel kui tavatöötaja puhul. Siiski peaks nendest probleemidest üle saama tiheda ja avameelse kolmepoolse suhtlemise abil.

Hetkel kuum