Peeter Raidla • 5. detsember 2004 kell 22:00

Riigikohus saatis Jegorovi pistisesüüdistuse tagasi ringkonnakohtusse

Riigikohtu põhiline etteheide seisneb selles, et ringkonnakohus ei olnud uuesti üle vaadanud videosalvestisi Vahur Jegorovi kohtumistest maksuametnikuga ja tema vahendaja Janek Litoviga, leppides selle kirjaliku ülestähendusega.

Riigikohus asus seisukohale, et jälituse erandtoimingu puhul on tõendina (ja mitte toimingu protokolli lisana) käsitletav just selle toimingu tulemina saadud videosalvestus, mis peab olema ka kohtuliku uurimise esemeks. Jälitusteabe hilisem kirjalik fikseerimine on pelgalt vahendiks, mis aitab täiendavalt hinnata jälitustegevuse salvestuse sisu.

Lisaks juhtis riigikohus tähelepanu mitmele vastuolule sündmuste tõlgendamisel ajal, mil Jegorov sai esimest korda kokku Litoviga.

Ringkonnakohus asus seisukohale, et kuna Litov oli sisuliselt provotseerinud Jegorovit altkäemaksu andma, siis on välistatud kuriteo matkimine seaduses sätestatud eesmärgil. Riigikohus leidis aga, et matkimine ja provokatsioon on oma olemuselt sarnased süüteo initsieerimise vormid, mistõttu ringkonnakohus on neid ebaõigesti teineteisele vastandanud. Seda enam, et esimese kontakti lõi Litoviga Jegorov.

Riigikohtu otsust kommenteerides sõnas Jegorov Äripäevale, et on positiivselt meelestatud: ?Loodetavasti nüüd rahuldatakse ka minu taotlused, mis on siiani tagasi lükatud.?

Hetkel kuum