ÄP fototoimetus • 6. detsember 2004 kell 22:00

Logistika põhimõisted, 19. osa

?Logistika põhimõisted? selgitab logistikas enim kasutatavaid termineid, rubriik ilmub iga kuu esimeses transpordi rubriigis.

akrediteerimine ? protseduur, kus akrediteeriv organ tõendab vormiliselt, et mingi organ või isik on pädevad midagi või kedagi testima, kalibreerima, sertifitseerima või tõendama; akrediteerimine tähendab ühtlasi ka sertifitseerimist läbiviiva organi pädevuse tõendamist

allokatsioon (allocation) ? kasutatakse seoses jaotuse planeerimisega: tellimused või saadetised kinnistatakse mingile kindlale veokile või marsruudile

alternatiivne võlakonflikti lahendus (alternative dispute resolution) ? võimalused, kuidas võlgade mitte-maksmise korral lahendada konflikt

ANA (Article Number Association) ? sõltumatu mittetulunduslik organisatsioon, mis varustab standardsete numbritega kõiki vöötkoodidega märgistatud kaupu

Animo ? Euroopa arvutite andmebaasis kasutatav koodnimi elusloomade transportimisel

AORTL (Association of Road Transport Lawyers) ? maanteetranspordi juriidiliste probleemidega tegelev õigusassotsiatsioon

APS (Advanced Planning System) ? tarkvarapakett, mis käsitleb tarneahelat tervikuna ja võimaldab teha optimeerimisotsuseid kogu ahela jaoks

arbitraa? (arbitration) ? erimeelsuste lahendamine sõltumatu ja volitatud isiku, arbiiteri vahendusel. Arbiitriks võib olla näiteks advokaat või kohtunik, kelle tehtud otsus on siduv mõlemale osapoolele

arhiveerimisteenus (archiving service) ? uus teeninduskontseptsioon, mille puhul logistikaoperaator arhiveerib kliendi dokumentatsiooni ja osutab talle dokumentatsiooni vormistamisega seotud teenuseid

automaatne ladustamis- ja otsingusüsteem (automated storage and retrieval system, AS/RS) ? seda süsteemi kasutatakse ladudes, kus kauba käsitsemine on automatiseeritud

dekonsolideerimine (jaotus) ? ühe saabunud saadetise lahutamine eraldi saadetisteks nende edasisaatmiseks erinevate vedudega ja erinevate veovahendite või veoühikutega erinevatele klientidele või koostööpartneritele (teistesse terminalidesse). Sorteerimisterminalide ja ladude igapäevane töö

demurrage ? merevedudel kasutatav kompensatsioon hilinemise või ooteaja eest

digitaalne majandus (uus majandus, digital economy) ? uus, osaliselt veel välja kujunemata tegutsemiskeskkond; digitaalne majandus hõlmab uute tehnoloogiate kasutamist majanduse kõigis valdkondades ja ettevõtete senisest laiaulatuslikumat ning tihedamat koostööd, samuti võrgustumist ja arengut rahvusvahelises ulatuses

Do Ponti skeem (mudel) ? majanduslike arvutuste mudel, mille abil on võimalik välja arvutada ettevõtte kolm olulist majanduslikku näitajat: kasumimarginal, kapitali ringlemissagedus ja nende baasil kapitali tootlikkus.

Autor: ÄP

Hetkel kuum