12. detsember 2004 kell 22:00

Ettevõtte kultuuri saab analüüsida

Toetudes ulatuslikele uuringutele nii akadeemilisest kui ka praktilisest vaatenurgast, on SCAT teinud kindlaks organisatsioonikultuuri kaksteist tähtsamat mõõdet.

Ettevõtte andmed kogutakase, kasutades SCATi veebipõhise vahendina. See võimaldab suurt paindlikkust andmekogumisel ja andmete liigitamist väga spetsiifilistesse kategooriatesse.

Tulemustest saab moodustada organisatsiooni või üksiku osakonna/üksuse kultuuriskeemi. Skeemi saab siis kasutada, et määrata kindlaks, kas kultuur on strateegiaga korralikult vastavuses.

Lisaks saab vahendit kasutada aruandlusmoodusena. Samal moel kui finantsaruanded hindavad ettevõtte tegevuse aspekte, saab SCAT hinnata kultuurilist tegevust. Tulevikus võime tõenäoliselt näha, et kultuurilise seisu aruanne moodustab osa firma formaalse väärtuse hinnangust.

SCAT-projektide leiud on osutunud õpetlikeks. Organisatsioonid on hakanud mõistma ulatuslikumalt ja täpsemini, mis on nende firmakultuuri nõrkused ja tugevused, kuidas need erinevad konkurentide omadest ja milliseid kultuurilisi muudatusi tuleb teha, et edukas olla. Nad muutuvad ka teadlikuks taktikaliste muudatuste vajadustest erinevate kultuurikeskkondade ja olukordade jaoks. Nad on teel ladusa kultuuri poole.

Autor: David Rees

Hetkel kuum