16. detsember 2004 kell 22:00

Läbirääkimised Venemaaga algavad jaanuaris

Liikmesriikide esindajatest koosnev taimetervise töögrupp tegi otsuse, millega andis Euroopa Komisjonile volitused alustada Venemaaga läbirääkimisi probleemide lahendamiseks ning ühtsele platvormile jõudmiseks. Nüüdseks on lõplikult otsustatud ka see, et komisjoniga paralleelselt esindab läbirääkimistel liikmesriike taimekaitse töögrupi nn regionaalne esindus, mis koosneb Taani, Läti ja Eesti esindajatest. Kuigi esines arvamusi, et läbirääkimislaua taga võiks istuda mõni raskekaalulisem liikmesriik, puudus neil selle probleemiga tegelemiseks poliitiline huvi.

Läbirääkimiste eesmärk on jõuda Venemaaga sisuliselt samasuguse kokkuleppeni, nagu saavutati sel aastal pikkade lahingute järel loomse päritoluga toiduainete ekspordi reguleerimiseks. Venemaa arvates pole Euroopa Liidul piisavalt ühtset ning turvalist sertifikaati, taas on Venemaa arvates vajadus täpsema dokumentatsiooni ning enama fütosanitaarkontrolli järele.

Äripäevaga vestelnud liikmesriigi esindaja sõnul on eesmärgiks jõuda lahenduseni 1. aprilliks, mis on Venemaa määratud tähtaeg lahenduse leidmiseks. Kõige negatiivsema stsenaariumi korral võib Venemaa täielikult keelata taimsete kaupade ekspordi kõigile ühenduse liikmesriikidele. Diplomaadi hinnangul on küll reaalne jõuda 1. aprilliks kokkuleppele, kuid selle rakendamine võib võtta kauem aega. See võib tähendada ka ekspordikeelu tühistamise viibimist nendele riikidele, mis hetkel selle all kannatavad.

Teemat valdav liikmesriigi ekspert vihjas Äripäevale, et tegelikult on Eesti taimseid kaupu üle idapiiri lähetavatele ettevõtjatele paistmas väike lootuskiir, et lahendus saabub mõnevõrra kiiremini. Nimelt on Eesti seni ainsa liikmesriigina vastanud Venemaa poolt liikmesriikidele esitatud küsimustikule taimse toodangu ekspordi järelevalvesüsteemi toimimise kohta. Ekspertide hinnangul oodatakse Venemaalt läbirääkimiste eel mõningaid head tahet väljendavaid samme ning positiivse fooni loomist. Ühe ametniku kinnitusel olevat Venemaa veterinaaria ja fütosanitaaria järelevalveteenistuse peadirektor detsembri alguses peetud kohtumisel vihjanud võimalusele kas siis tühistada või pehmendada Eestile asetatud ekspordikeeldu. Sama ametniku hinnangul võiks see teatud mõttes ka loogiline olla, sest Eesti on seni olnud probleemiga tegelemisel aktiivseim liikmesriik.

Esimesele kohtumisele kogunevad pooled 18. jaanuaril.

Autor: Marko Saaret

Hetkel kuum