20. jaanuar 2005 kell 12:51

Tormis kannatanuid hakkab esindama Aivar Pilve advokaadibüroo

Justiitsministeerium valis Eestis tormikahjustuste tõttu tekkinud kahju hüvitamise asjades riigipoolse õigusabi osutajaks advokaadibüroo Aivar Pilv.

Riigipoolse õigusabi andmise vajadus tekkis eelmisel nädalal seoses väidetega, et kindlustusseltsid ei pruugi hüvitada kindlustusvõtjatele tormi tõttu tekkinud kahjusid, teatas ministeerium. Olles tutvunud kindlustusseltside kahjukindlustuse tingimustega, on justiitsministeerium seisukohal, et enamuse seltside tingimuste kohaselt on tormi tõttu tekkinud veekahjude hüvitamine selgesõnaliselt ette nähtud, seega on võimalik kindlustusseltside keeldumine kahjusid hüvitada kohtus vaidlustada.

Riigi õigusabi saamise eelduseks on kindlustusseltsi keeldumine kahju hüvitamisest põhjusel, et üleujutust ei käsitleta tormikahjustusena. Riik ei osuta õigusabi juhul, kus kindlustusselts on keeldunud kahju hüvitamisest muudel põhjustel - näiteks ei ole kindlustusvõtja kindlustusjuhtumi toimumisest kindlustusseltsile õigeaegselt teatanud, on ise lepingutingimusi rikkunud vms.

Hetkel kuum