Harju Elekter annab iga aktsia kohta kaks lisaks

Harju Elekter korraldab ka fondiemissiooni, ühele olemasolevale aktsiale saab kaks uut lisaks.

Harju Elektri juhatus teeb aktsionäride koosolekul ettepaneku maksta dividendi 4,4 krooni aktsia kohta, teatas firma börsile.

Järgneb börsiteade:

Aktsiaseltsi Harju Elekter juhatus kutsub 22. aprillil 2005. a. algusega kell 10.00 Keila Kultuurikeskuse saalis (Keskväljak 12, Keila) kokku aktsionäride korralise üldkoosoleku.

Aktsiaseltsi Harju Elekter nõukogu määras alljärgneva üldkoosoleku päevakorra ja kooskõlastas järgmised ettepanekud:

1. ASi Harju Elekter 2004. a. majandusaasta aruande kinnitamine.

2. Kasumijaotuse kinnitamine.

Juhatus teeb üldkoosolekule ettepaneku maksta 2004. aasta eest netodividende 24,6 (2003: 21,6) miljonit krooni ehk 4,40 (2003: 4,00)krooni ühe aktsia kohta.

Aktsionäride nimekiri, kellel on õigus dividendidele, fikseeritakse seisuga09.05.2005 kell 8.00. Dividendid makstakse aktsionäridele välja 23.05.2005 ülekandega aktsionäri pangaarvele.

3. Fondiemissiooni läbi viimine.

Võttes aluseks AS Harju Elekter bilansi seisuga 31.12.2004.a. esitab nõukogu üldkoosolekule ettepaneku suurendada ettevõtte aktsiakapitali omakapitali arvel fondiemissiooni teel järgmiselt:

3.1 suurendada aktsiakapitali 112 miljoni krooni võrra seniselt 56 miljonilt kroonilt 168 miljoni kroonini, lastes välja iga olemasoleva aktsia kohta 2 uut aktsiat, mis moodustab kokku 11,2 miljonit uut aktsiat nimiväärtusega 10 krooni.3.2 õigus fondiemissioonis osalemiseks on aktsionäridel, kes on kantud AS Harju Elekter aktsiaraamatusse seisuga 09.05.2005.a. kell 8.00 ning uued aktsiad kantakse aktsionäride väärtpaberikontodele samal päeval.3.3 uued aktsiad annavad aktsionärile õiguse dividendile 2005.a. majandusaasta eest.

Harju Elektri majandusaasta aruandega on võimalik tutvuda alates 30.03.2005 ettevõtte koduleheküljel internetis aadressil www.harjuelekter.ee ja firma sekretäri juures Paldiski mnt 31, Harju Elektri peahoone III korrusel Keilas.

Koosolekust osavõtjate registreerimine algab 22.04.2005 kell 9.00.

Registreerimiseks palume kaasa võtta isikut tõendav dokument, aktsionäri esindajal kirjalik volikiri või esindusõigust tõendavad dokumendid.

Hetkel kuum