Ülo Toomsalu • 7. aprill 2005 kell 5:30

EPL: Kadrioru uus ehitusmäärus põhjustab vaidlusi

Ignar Fjuki arhitektuuribürool on valminud Kadrioru ehitusmäärus, mis paneb krunt krundi kaupa paika, kas ja kuidas mõnd hoonet rekonstrueerida või lammutada.

?Ehitusmäärus kehtestab üheselt mõistetavad alused projekteerijatele ? ükskõik, kas nad kavandavad uusehitist, rekonstrueerivad või tegelevad maastikuliste küsimustega,? selgitas Fjuk Eesti Päevalehele.

Praegu kehtib Kadriorus Irina Raua koostatud tsoneerimiskava, mis piirab kõikjal kõrguse 15 meetri peale. Kesklinna asevanema Kaia Sarneti sõnul on elu näidanud, et mõnele poole see piirang sobib, mõnele poole aga mitte, mistõttu detailne lähenemine võib olla põhjendatud.

Määruses on Fjuk Kadrioru jaganud 29 kvartaliks, milles igale krundile on märgitud selle kohta käivad andmed, ja maksimaalne ehitustihedus ning võimalik hoonestuskõrgus. Muu hulgas tuleb Fjuki määruse kohaselt Koidula 38 asuv tennisehall silmapilk lammutada või rekonstrueerida, viies kooskõlla Kadrioru miljööga. Samuti tuleks siis kohe lammutada Köleri 2, BayleyŽs kasiino taga olev pooleliolev betoonehitis kui miljööliselt sobimatu. Kõige kõrgemad, kuni 7-korruselised hooned võivad paikneda Vilmsi-Gonsiori-Vesivärava piirkonnas.

Detailne lähenemine nõuab rohkem süvenemist ja tekitab rohkem vaidlusi. Kesklinna valitsus saatis eile linnaplaneerimisametile kolmeleheküljelise, kümnete parandusettepanekutega kirja, sama on teinud kultuuriväärtuste amet.

Juba mitu kuud tagasi valmima pidanud, siiani veniv ehitusmäärus teeb praegu linnaametites kooskõlastus- ja ettepanekuringe. Kui need on läbi arutatud, liigub määrus linnavalitsusse ja läheb avalikule väljapanekule. Selle käigus on linnakodanikel võimalus oma arvamust avaldada.

Hetkel kuum