Andris Feldmanis • 7. juuni 2005 kell 15:32

Kaubanduskoja juhatuse ja Riigikogu kultuurikomisjoni teine ühisarutelu

täna toimus Kaubanduskoja juhatuse ja Riigikogu kultuurikomisjoni ühisarutelu teemal ?Kuidas lahendada haridussüsteemi ja tööjaotusmudeli vastuolu?.

Samuti oli arutelu teemaks kutsehariduse kvaliteet.

Osalesid Riigikogu kultuurikomisjoni ja Kaubanduskoja juhatuse liikmed ning Haridus- ja Teadusministeeriumi, Tööandjate Keskliidu ja Kutseõppe Edendamise Ühingu esindajad.

Eesti Kaubandus-Tööstuskoja arvates ei taga tänaseks väljakujunenud haridussüsteem Eesti jätkusuutlikkust tulevikus. Tööturul eeldab 70% ametikohtadest korraliku kutseõppe läbimist, tänane koolikorraldus soosib aga üldkesk- ja akadeemilise kõrghariduse omandamist. Viimast, suures osas tööturul nõudlust mitteomavatel erialadel.

Kaubanduskoja juhatuse esimees Toomas Luman pakkus vastuolu lahendusena teise taseme hariduse planeerimise ja rahastamise sarnastele põhimõtetele viimist.

Üld- ja kutsekeskhariduse korralduse, koordineerimise ja juhtimise võimalikkusest ühel haldustasandil kõnelesid Haridus- ja Teadusministeeriumi abiminister Erkki Piisang ning kutse- ja täiskasvanuosakonna juhataja Andres Pung ning pakkusid välja erinevaid võimalikke lahendusvariante. Toimus elav arutelu.

Riigikogu kultuurikomisjoni esimees Olav Aarna tänas Kaubanduskoda vajaliku ja olulise algatuse eest. Lepiti kokku järgmise ühisistungi aeg, et vaagida vahepealsel ajal analüüsitud lahendusvariantide tugevusi ja nõrkusi.

Hetkel kuum