Kilvar Kessler • 6. november 2005 kell 22:00

Kolm sõnumit seoses LHV juhtumiga

Tean vähemalt ühte head inimest, kelle suhtes pidin väärtpaberituru järelevalve juhina rakendama jõulisi võtteid. Seadust oli rikutud ning mulle maksti palka selle eest, et rikkuja mõistaks rikkumist ja saaks piisavalt karistatud. Ühisreeglid on kõigile ja täitmiseks. Punkt.

LHV asjas tundub, et turuosaline soovib eemalduda reegleid väidetavalt rikkunud töötajate tegudest. Püüab veenda meid, et klientidele kahju pole sündinud. Maaklerid kinnitavad, et ostud-müügid sooritati isikliku tarkuse alusel, ei saadud aru ­info konfidentsiaalsusest ja võib-olla hoopis kliendid andsid juhtnööre tegutsemiseks. Paraku on see tegelemine probleemi tagajärjega, mitte põhjusega. Inimesed peavad mõistma põhjuseid.

Turuosalise stabiilsuse loob selge süsteem, hea ühingujuhtimine. See tähendab, et ei ole omapead tegutsevaid üksikuid töötajaid ega omanikke. Kõik on seotud motiveeriva, tasakaalustava ja üksteise nõustamist ning kontrollimist soodustava mehhanismiga.

Probleemidesse sattunud turuosalised peaksid avalikkusele usutavalt tõestama, et selline süsteem on nende kontsernis olemas, see leiab järgimist ja tunnustamist või et kriisi tagajärjel on süsteem rakendatud. Süsteem on viinud miinimumini rikkumise võimaluse.

Turuosalisel tuleb näidata, et rehepapluse asemel on tema kultuuriks ausus, läbipaistvus ja lugupidamine. Alles siis saab väita, et ebaausad inimesed ei saa kontrollimatult realiseerida oma tahet ja inimeste raha ei ole ohus.

Soovin inimestele, turuosalistele ja järelevalvele korrata finantsturu toimimise teatud tõdesid. Sõnum inimestele. Üksikud rikkujad ei tähenda, et kõik teenuste osutajad tegelevad pettusega. Vastupidi, konkurents finantsturul töötab teie heaks. Osake teada ja rakendada oma õigusi. Küsige kõike teenuse ja selle osutaja kohta: palju maksab, mis riskid? Kui vastus ei ole arusaadav, küsige uuesti või loobuge teenusest. Kui teenuse osutaja on tihti seotud rikkumistega, kaaluge põhjalikult, kas soovite ennast temaga siduda.

Sõnum turuosalistele. Pikas perspektiivis ei tasu teha seda, mida ei taha, et iseendale tehtaks. Konkurendi karistamata seadusrikkumine on tema konkurentsieelis. Seda ei ole mõistlik taluda. Kuigi järelevalve ei tea kogu maailma teavet ja rikkumisi, on neil piisavalt ressursse ja võimalusi, et avastatud rikkujad saaksid õppetunni. Järelevalve töötab võrdse ja ausa konkurentsi soodustamiseks.

Sõnum järelevalvele. Jätkuvalt kohelda kõiki ühetaoliselt, tegutsedes kiiresti ja olukorda arvestades arusaadavalt. Mitte sattuda sõltuvusse turuosalistest. Tähelepanelikult ja loominguliselt seirata turuosaliste sisekontrolli süsteeme. Turuosaliste huvide konfliktide maandamiseks tegeleda ka nende töötajate tasustamise mõõdupuudega. Kiiresti rakendada tehingute kohta info kogumise süsteem, hoolitseda, et süüteod saaksid karistatud.

Hoiustamisel ja investeerimisel olgem hoolikad teenuse osutaja valimisel. Vaidluste korral kuulakem ära mõlemad pooled.

Hetkel kuum