Gea Velthut-Sokka • 7. november 2005 kell 22:00

LHV pensionifondide rahapaigutust uurimine ei mõjuta

LHV Pensionifondide juht Tõnno Vähk kinnitas, et LHV tehingute uurimine USAs ei mõjuta kuidagi pensionifondide kliente ning et investeeringud Põhja-Ameerikasse jätkuvad senises mahus.

LHV Aktsiapensionifondi ja LHV Täiendava Pensionifondi investeeringutes on Põhja-Ameerika osakaal 35 protsenti. Palun selgitage, kas ja kuidas mõjutab kohtuasi SECiga pensionifondide investeeringuid USAs.

LHV pensionifondide investeeringutes on Põhja-Ameerikal suur osakaal, sest meie strateegia on globaalne ja investeeringud hajutatakse maailma turgudel vastavalt nende turgude suurusele ja osakaalule maailma majanduses.

LHV klientide tehingute uurimine ei mõjuta absoluutselt LHV pensionifondide investeeringuid. Kõiki LHV Pensionifondide varasid hoitakse pensionifondide kontodel depoopangas Hansapangas ning tehinguid tehakse Hansapanga maaklerite vahendusel. LHV pensionifondide investeerimistegevus ei ole kuidagi raskendatud.

Kas on oodata mingeid muudatusi pensionifondide investeerimispoliitikas?

Mingisuguseid muudatusi hetkel LHV Pensionifondide investeerimispoliitikas oodata ei ole. Jätkame LHV Pensionifondidele edu toonud rahuliku ja riske hajutava investeerimisstrateegiaga.

Kui palju on viimastel päevadel tulnud LHVsse kõnesid murelikelt LHV pensionifondide klientidelt?

Kõnesid on tulnud, aga mitte palju. Klientidele on lihtne seletada pensionifondide turvalisust ja mingit paanikat tekkinud ei ole.

Kuidas Te oma kliente rahustate, milliste argumentidega?

LHV-Seesam Varahaldus on erinev ettevõte LHVst, selle ettevõtte vastu pole algatatud ühtegi uurimist. LHV-Seesam Varahalduse aktsionärid on muu hulgas kindlustusselts Seesam ning Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupank (EBRD).

Kas kliendid on ka huvi tundnud, kuidas ja millal saab fondi vahetada? Mida olete neile vastanud?

Vastame, et vastavalt seadusele saab alanud liitumisperioodis avaldusi nii fondiosakute vahetamiseks kui ka maksete ümbersuunamiseks esitada kuni 2006. aasta novembri lõpuni. Avaldused jõustuvad 2007. aasta alguses.

Kui palju on Teie hinnangul kliente, kes nüüd LHV pensionifondidest loobuda kavatsevad?

Hetkel ei ole põhjust eeldada, et neid oleks tavapärasest rohkem. Igal aastal on mõned kliendid, kes suunavad oma makseid teise fondi, ja ka neid, kes suunavad teistest fondidest LHV fondidesse.

Kõikide LHV pensionifondide juht on ASi LHV-Seesam Varahaldus juhatuse liige ja LHV partner Tõnno Vähk.

Fondijuht viib fondi investeerimisstrateegiat igapäevaselt ellu. Investeerimisstrateegia kinnitab investeerimiskomitee, kus on lisaks LHV esindajatele ka LHV koostööpartneri Nor­dea Panga esindaja. Kvartaalselt vaatab ettevõtte ja fondide tulemused ja investeeringud üle ASi LHV-Seesam Varahaldus nõukogu, kus on ka Seesam Elukindlustuse ASi ja EBRD esindajad.

Hetkel kuum