Kadi Heinsalu • 7. november 2005 kell 14:12

Riigikohus jättis K-kohukesi puudutava kaebuse rahuldamata

Riigikohus jättis täna rahuldamata kaebuse, milles taotleti Tallinna hääletustulemuste tühistamist K-kohukeste reklaami tõttu.

Seaduse järgi tuleb kaebus maakonna valimiskomisjoni otsuse või toimingu peale riigi valimiskomisjonile esitada kolme päeva jooksul alates vaidlustatava otsuse tegemisest.

Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelvalve kolleegium leidis, et kuna Tallinna valimiskomisjon allkirjastas hääletustulemuste protokolli 17. oktoobril ning määratud tähtaeg möödus 20. oktoobril, siis Jaanus Keriku kaebus, mis esitati riigi valimiskomisjonile 21. oktoobril, oli esitatud tähtaega rikkudes.

Seetõttu leidis riigikohus, et riigi valimiskomisjon jättis Jaanus Keriku kaebuse õigesti läbi vaatamata. Kuna hääletamistulemuste vaidlustamise tähtaeg oli valimiskomisjonile kaebuse esitamise ajaks möödunud, siis puudus valimiskomisjonil ja puudub ka riigikohtul võimalus hinnata kaebuses esitatud väiteid.

Hetkel kuum