Erki Freiberg • 11. november 2005 kell 10:26

Soome ja Eesti allkirjastasid sotsiaalkindlustuse kokkuleppe

Täna sõlmitud kokkulepe võimaldab jätkata juba määratud hüvitiste maksmist teise lepingupoole riiki elama asunud isikutele.

Samuti võetakse hüvitise määramisel arvesse teise lepingupoole riigis omandatud hüvitisperioodid.

Kokkulepe Eesti riigile uusi kohustusi juurde ei too.

Sotsiaalminister Jaak Aabi sõnul oleks Eesti ja Soome siseriikliku õiguse erinevustest tekkinud lepingu mittesõlmimisel inimeste ring, kes oleksid jäänud sotsiaalse kaitseta. Need on Soome kodanikud, kes pole mitte kunagi töötanud ja tulevad Eestisse elama

Alates Eesti ühinemisest Euroopa Liiduga on Eesti suhtes vahetult kohaldatav Euroopa Liidu Nõukogu määrus nr 1408/71 ?Sotsiaalkindlustusskeemide kohaldamise kohta ühenduse piires liikuvate töötajate, füüsilisest isikust ettevõtjate ja nende pereliikmete suhtes?, so reeglid, mis annavad täiendavaid sotsiaalkindlustusõigusi inimestele, kes seoses tööga või ka turistina liiguvad teistes liikmeriikides.

Hetkel kuum