Annela Laaneots • 27. november 2005 kell 22:00

Töötajate soove viib ellu töökeskkonnanõukogu

Töökeskkonnanõukogu (TKN) on vastavalt seadusele moodustatud tööandja ja töötajate esindajate koostöökogu, mille eesmärk on analüüsida ettevõtte töötingimusi ja koostada tööandjale ettepanekuid tööohutuse ja töötingimuste parandamiseks.

?Coca-Cola HBC Eesti näeb töökeskkonna nõukogul kahte olulist rolli. Esiteks seadusest tulenev eesmärk teha ettepanekuid töötingimuste parandamiseks, mistõttu nõukogu on kaasatud töökeskkonna riskide hindamisse, ? ütles Coca-Cola HBC Baltikumi personalijuht Kadi Tartu.

Lisaks peeti õigeks laiendada nõukogu tegevusvaldkonda ja nõukogu on ühtlasi töötajate esinduskogu, kes otsustab, milline on töötajate soodustuste ja toetuste süsteem meie ettevõttes.

TKNile anti volitus teatud eelarve raames otsustada ise, milliseid toetusi ettevõte oma töötajatele teeb. Selle aasta septembris korraldati kaks üritust.

Esimese üritusena korraldas nõukogu ettevõtte töötajate esimesse klassi minevatele lastele vastuvõtu, mille raames toimus ekskursioon tehases ning lastele kingiti koolikotid koolitarvete ning meenetega.

Saadud tagasiside lastelt ja lapsevanematelt oli väga positiivne, mistõttu ootame huviga juba järgmist 1. septembrit.

Järgmisena võeti kavva osalemine ühel sügisjooksul.

Hoolimata ülilühikesest etteteatamisajast haaras mõttest kinni 15 huvilist, kes osales lõbusas meeleolus kena päikesepaistelise ilmaga toimunud mõnusal jooksuüritusel. Hinnates osalejate positiivseid emotsioone, võib väita, et järgmistel sellelaadsetel üritustel on meie ettevõttest oodata veelgi suuremat hulka osalejaid.

Coca-Cola HBC vaatab sellel aastal värske pilguga üle, mida on täiendavalt võimalik teha töötajate pühendumise suurendamiseks.

?Töötajad on meie ettevõttele väga tähtsad, mistõttu leiame, et töötajatele mõeldud üritustesse tasub investeerida,? ütles Coca-Cola HBC Baltikumi personalijuht Kadi Tartu. Kuna ettevõtte organisatsioonikultuuri uuringust ilmnes, et töötajad tahaksid näha ka tööandjat pereväärtusi väärtustamas, suunati sellele oma tähelepanu.

?Kuigi ülaltoodud nimekiri on küllaltki muljetavaldav, kutsub TKN ettevõtte töötajaid jätkuvalt avaldama oma arvamust nii antud projektide kohta kui ka ettevõtte töökeskkonna kohta üldiselt. Teretulnud on kõik mõtteavaldused: kiidusõnad, huvitavad ettepanekud, tähelepanu juhtimine kitsaskohtadele. Ainult läbi aktiivse tagasiside saame me pakkuda välja lahendusi, mis meie töökeskkonna paremaks muudavad,? ütleb Coca-Cola HBC Eesti töökeskkonnanõukogu esimees Kristian Kaljumäe.

Kaljumäe sõnul on järgmiste üritustena kavas korraldada laste jõulupidu, Coca-Cola sünnipäev, vastlapäev ning võtta osa mõnest massispordiüritusest.

Samas ei tegele töökeskkonnanõukogu ainult ürituste korraldamisega, vaid tõesti ka töökeskkonna parandamisega, nagu nõukogu nimetusestki lähtub.

?Eelmise aasta lõpul said kontoritöötajad uued toolid, uuendatud peaksid saama ka tootmistöötajate pesemis- ja riietusruumid,? loetleb Kaljumäe.

Töökeskkonnanõukogu on ettevõtte partner, kuna avatud suhtumine töötaja ja tööandja vahel annab ettevõttele olulist tagasisidet.

Coca-Cola HBC Eestis töötab ligi 250 töötajat, kelle arvamus on oluline.

Seaduse järgi on töökeskkonnanõukogu tööandja ja töötajate esindajate koosolek, kus lahatakse tööohutuse ja töötervishoiu probleeme.

Minu arvates võiks ta lisaks olla töötajate hääletoru, mis konsolideerib ja konkretiseerib töötajate mured ning probleemid, pakub välja lahendusi ning edastab need juhtkonnale.

TKN peaks olema kaasatud suuremat töötajate gruppi puudutavate küsimuste arutamisele. Kui töötajad suhtleksid aktiivselt TKNi vahendusel tööandjaga, oleksid selle tulemusel muudatused ettevõttes mõlemaid pooli arvestavad ning seetõttu ka efektiivsemad.

Hetkel kuum