Erki Freiberg • 6. detsember 2005 kell 14:27

Erastamisväärtpaberite kasutamise tähtaeg võib pikeneda

Riigikogu juhatuse otsusega võeti menetlusse seaduse eelnõu, mis pikendaks erastamisväärtpaberite kasutamise tähtaega järgmise aasta lõpuni.

Lähtuvalt rahandusministeeriumi esitatud analüüsist ja selle järeldustest tegi valitsus ettepaneku mitte pikendada erastamisväärtpaberite väljaandmist, kuid pikendada nende kasutamist maa ja eluruumide erastamise maksevahendina 31. detsembrini 2006, s.t senisega võrreldes poole aasta võrra kauem.

Valitsuse ettepaneku kohaselt alustatakse kompensatsioonide rahas väljamaksmist üks aasta pärast erastamisväärtpaberite väljaandmise lõpetamist ning lõpptähtajaks kasutamata jäänud erastamisväärtpaberid makstakse välja kuni viie aasta jooksul.

Eelnõu eesmärgiks on nende ettepanekute realiseerimiseks vajalike muudatuste tegemine erastamisväärtpaberite väljaandmist ja kasutamist käsitlevais seadustes ? erastamisseaduses, õigusvastaselt võõrandatud vara maksumuse määramise ja kompenseerimise seaduses, maareformi seaduses ja omandireformi aluste seaduses ning muudes õigusaktides.

Juhtivkomisjoniks määrati majanduskomisjon.

Hetkel kuum