Sirje Niitra • 11 detsember 2005

Alexela ja maksuamet jõudsid kokkuleppele

Mitmeid kohtuastmeid läbinud vaidluse tulemusel leppisid maksu- ja tolliamet ning teised Alexela Oili võlausaldajad kokku maksuvõlgade katteks nõuda välja summa, mis ületab oluliselt Alexela poolt varem pakutud summa.

?Kompromissivaidlus Alexela Oiliga on kahtlemata oluline nii riigi rahaliste huvide kaitse kui ka õiguspraktika kujunemise seisukohalt,? kommenteeris toimunut maksu- ja tolliameti juriidilise osakonna juhataja Maret Ambur. Seni on Eestis pankrotiportsessid reeglina lõppenud võlgniku tegevuse lõpetamisega ning kogu vara müügiga. Alati aga ei tähenda see asjaosalistele, eriti võlausaldajatele parimat lahendust. ASi Alexela Oil asjas leidis riigikohus, et kompromissotsuse kinnitamisel peavad kohtud hindama, kas kompromissiga ei kahjustata mõnda võlausaldajat ning kas erinevate võlausaldajate ühiste huvidega on maksimaalselt arvestatud.

Amburi sõnul vaidlustas maksuhaldur antud juhul varasemad kompromissotsused, mis said võimalikuks ASi Alexela Oil seotud äriühingu AS Alexela Trade suure häälteenamuse tõttu ja olid riigile selgelt kahjulikud. Riigikohus asus seisukohale, et selline häälteenamusele tuginemine võib tekitada ühele võlausaldajale põhjendamatu eelistuse.

Alexela Oili ühe omaniku Heiti Hääle hinnangul oli ettevõtte pankrotiprotsess Eesti jaoks pretsedenditu. ?Ainsaks enesekaitse võimaluseks maksuotsuse sundtäitmise vastu oli iseenese pankrotiavalduse esitamine. Kohtute ülekoormatus on tinginud protsessi venimise ning arusaadavalt on ettevõtte areng selle 2,5 aasta jooksul peatunud,? ütles Hääl. ?Sellel nädalal sõlmitud kokkulepe võlausaldajate vahel ei tähenda seda, et Alexela Oil oleks nõustunud talle 2003. aasta juunis esitatud maksuotsuse sisuga. Kaaludes pragmaatiliselt ettevõtte väärtuse langust protsessi jätkumisel, otsustasid aktsionärid teha majanduslikult põhjendatud otsuse põhimõttel: kehv rahu on parem kui hea sõda. Fakt, et AS Alexela Oil on kogu selle perioodi jooksul häireteta teenindanud kõiki oma kliente ning täitnud finantskohustusi, näitab ettevõtte ja tema kollektiivi tugevust.?

Maksu- ja tolliameti vihjeid võlgnikuga seotud võlausaldaja OÜ Alexela Trade kohta tuleks Hääle sõnul hinnata sootuks teises valguses. ?Nimelt sai Alexela Trade võlausaldajaks sel teel, et tasus maksuvaidlusse mittepuutuvatele osapooltele kõik Alexela Oili pankrotiprotsessieelsed kohustused, sest kokkulepetest kinnipidamine on Alexelas alati esmatähtis olnud,? märkis Hääl.

Hetkel kuum