Tõnis Arnover • 14. detsember 2005 kell 22:00

Marks & Spenceri maksuvaidluse võit lubab maksutagastusi teistelegi

Tegemist on õige pika kohtuvaidlusega, mis nüüd lõpuks Luksemburgis ELi kohtus Marks & Spenceri kasuks kaldus. Asjatundjate sõnul võib see mõjutada paljude ELi liikmesriikide maksureegleid ja vähendada tunduvalt riikide maksulaekumisi, mis valitsustele ei pruugi meeldida.

Marks & Spenceril oli 90. aastatel tütarfirmasid mitmes Euroopa riigis, osa neist kahjumis. Marks & Spencer esitas taotluse, et saaks Belgias, Saksamaal ja Prantsusmaal tegutsevate tütarfirmade kahjumi tõttu vähendada Suurbritannias asuva emafirma makstavaid makse. Summa suurus on umbes 680 miljonit krooni. Briti kohus lükkas taotluse tagasi. Marks & Spencer kaebas edasi Briti ülemkohtule. See saatis asja omakorda ELi kohtule ja palus hinnangut, kas Briti seadused on ELi seadustega kooskõlas. ELi kohtu vastus oli, et ei ole.

"Briti seadused rikuvad firmade tegutsemise vabadust," teatas ELi kohus. Emafirmaga samas riigis tegutsevate tütarfirmade ja teistes riikides tegutsevate tütarfirmade kahjumisse erinev suhtumine takistab kohtu hinnangul tütarfirmade rajamist teises riigis. Kohus otsustas, et kuna tütarfirmade tegutsemise riigis ei olnud Marks & Spenceril võimalik maksude vähendamist nõuda, siis peab ta saama seda teha Suurbritannias.

Kuid kohus toonitas, et enne kui emafirma saab maksukergendust, peab olema selge, et tütarfirma tegutsemise riigis on kõik abinõud ammendatud. Nii tahetakse vältida juhtumeid, kus firma üritab riikide eri maksutaset ära kasutades majanduslikku kasu lõigata.

Euroopa Komisjon väljendas kohtu otsuse üle heameelt. Komisjoni sõnul häiris selles küsimuses valitsev juriidiline ebaselgus ELi vabakaubandust.

"Oleme rahul. Arvame, et Marks & Spenceri juhtum peaks puudutama ka teisi ELi riike, kelle seadustes on samasugune vastuolu - peale Suurbritannia Saksamaa, Prantsusmaa, Kreeka, Iirimaa, Holland, Soome ja Rootsi," ütles Euroopa Komisjoni pressiesindaja Maria Assimakopoulou.

"Seda kohtuotsust on oodanud terve Euroopa," ütles Rootsi majandusliidu Näringsliv maksuekspert Krister Andersson, kes on ühtlasi Euroopa tööandjate liidu organisatsiooni UNICE maksukomisjoni esimees. "See vähendab topeltmaksustamise ohtu ja kergendab ettevõtetel tütarfirmade asutamist teises riigis."

Riikidele tähendab see maksutulude üsna olulist vähenemist. "Riikide maksuametid võivad sadade miljonite eurode väärtuses maksurahast ilma jääda," kommenteeris kohtuotsust Stefano Marchese Euroopa audiitorite liidust. Saksamaa kardab, et see võib riigile tuua koguni 50 miljardi euro suuruse augu maksutuludes.

Euroopa Komisjon loeb kohtuotsusest välja sedagi, et ELi riikidel tasub mõelda ettevõtete maksubaasi ühtlustamisele, mis seni on leidnud suurt vastuseisu, sealhulgas Eestis.

Hetkel kuum