Jaanus Laugus • 23. aprill 2006 kell 22:00

Eellepingu kasu

Notariaalne eelleping peaks tagama müüjale kindlustunde, et asjale on ostja olemas ning kokkulepitud hinnaga saab asja müüdud.

Juhul kui lepingut ei täideta, on pooltel seaduslik õigus nõuda leppetrahvi lepingus fikseeritud summas. Seda kasutatakse juhtudel, kui põhilepingusse minek on veel võimatu või müügiks vajalikud tingimused veel saavutamata.

Hetkel kuum